Jak čeští novináři využívají sociální sítě. Nejvíc jim slouží Facebook a YouTube

Průzkum digitální agentury My.cz a analytické společnosti Datank

Sociální sítě slouží českým žurnalistům čím dál častěji jako relevantní zdroj informací.

Téměř polovina všech dotázaných novinářů, kteří jsou členy některé ze sociálních sítí, využívá pro pracovní účely Facebook (46 %), pak YouTube (17 %), následně Twitter (12 %) a LinkedIn (9 %). Pouze 8 % novinářů aktivních na sociálních sítích je nikdy nevyužívá k pracovním účelům.

Vyplývá to z průzkumu digitální agentury My.cz a analytické společnosti Datank. Průzkum proběhl v lednu 2012 a zúčastnilo se ho 160 novinářů.

„I když primárním zdrojem informací zůstávají tiskové zprávy či vyjádření konkrétní osoby, sociální sítě mezi novináři stále nabývají na síle. Jako hlavní zdroj informací je v tuto chvíli preferují sice jen 4 % dotázaných, necelá třetina českých novinářů ale využívá tyto zdroje několikrát denně,“ upřesňuje Eduard Piňos, social media consultant My.cz.

Přesto v míře využití těchto nástrojů čeští novináři stále zaostávají za svými zahraničními kolegy - například podle studie společnosti Tekgroup v USA využívá Facebook jako informační zdroj dokonce 73 % amerických žurnalistů.

„Sociální sítě představují jeden z nejrychlejších informačních zdrojů, takže jejich využití žurnalisty je logické. To, že jsou mnohdy aktuálnější než tradiční sdělovací prostředky, je však spojeno nejen s možností snadné a rychlé aktualizace, ale také s tím, že informace nemusí být ověřené,“ upozorňuje Eduard Piňos.

Výsledky průzkumu dále ukazují, že téměř tři čtvrtiny novinářů jsou členy sociální sítě Facebook (72 %), 23 % využívá LinkedIn a 14 % Twitter.

Z hlediska celkové internetové populace ČR (cca 6 milionů lidí) je nejvyužívanější sociální sítí Facebook (3,5 miliony uživatelů, 58 % internetové populace), dále LinkedIn (220 tisíc, 4 %) a Twitter (80 tisíc, 1,3 %). Ve srovnání s celkovou internetovou populací České republiky tedy čeští žurnalisté využívají sociální sítě nadprůměrně.

Sociální sítě jako legitimní zdroj

Zajímavé jsou také statistiky zdrojování sociálních sítí českými žurnalisty, které pro My.cz zpracovala společnost Datank. Z analýzy je jasně patrný trend stále častějšího využívání sociálních sítí v mediální sféře. Například počet citací ze sociálních sítí vzrostl za poslední tři roky více než pětinásobně.

Pokud novináři citace z těchto zdrojů přebírají, jsou to především redaktoři sportovní a domácí redakce nebo političtí komentátoři, přičemž citace týkající se politického dění se šíří hlavně po internetu a citace spadající do oblasti domácích událostí mají své místo především v tištěných médiích.

„Z analýzy jasně vyplývá, že za poslední tři roky došlo k legitimizaci užívání sociálních sítí jakožto prostředí, které je rovnocenno reálnému – nevirtuálnímu – světu,“ doplňuje analytik společnosti Datank Michal Kaderka.

My.cz, Datank: Využívání sociálních médií českými novináři

My.cz, Datank: Využívání sociálních médií českými novináři

Sdílejte