Jak na úspěšné inovace produktů, služeb i firem

Firmy dnes víc než kdykoliv v minulosti hledají příležitosti pro nový růst. Hybnou silou těchto změn jsou design a inovace zákaznické zkušenosti.

Firmy, které dnes nehledají a nerealizují nové příležitosti růstu, nutně stagnují a ve svých oborech zaostávají. Ať firma působí v kterékoli oblasti, je nezbytné aktivně objevovat příležitosti růstu. Dále je potřeba řešit, jakým způsobem transformovat neuspokojené zákaznické potřeby do nových produktů, služeb a někdy i do zcela nových společností. A nakonec jak tyto inovované produkty či služby uvést na trh, aby přežily svůj start a staly se výdělečnými.

Očekávání zákazníků se v poslední době výrazně změnila! A pandemie covidu tempo změny ještě akcelerovala. Události posledních dvou let jasně potvrdily, že transformace zákaznické zkušenosti může proběhnout v řádu měsíců, nikoliv let. Následkem toho podle výzkumu Accenture Song celých 47 % zákazníků přirozeně očekává, že značky promítnou své hodnoty a přísliby do inovativních produktů a služeb.

Z pohledu firem je tak zřejmé, že inovace jejich produktů a služeb jsou pro odolnost a konkurenceschopnost firmy na trhu bezpodmínečně nutné! I proto podle dat Accenture Song až 74 % společností plánuje zcela předefinovat své procesy a provozní postupy. Je však nutné zmínit, že zavést a řídit inovační procesy není nic snadného: 95 % nových produktů a 75 % startupů končí neúspěchem. Pro úspěch je tedy klíčové pojmout proces inovace produktů komplexně, a to ve třech oblastech.

Spočítáme hodnotový případ, definujeme strategii

Ještě než si popíšeme tři zmíněné oblasti, je potřeba zdůraznit, že na úplném začátku předkládáme klientovi value case. Identifikujeme neuspokojené zákaznické potřeby. Jasně popíšeme příležitosti plynoucí z vytvoření nových produktů a služeb. Kvantifikujeme jejich hodnotu. Ale vyčíslíme i rizika. Klient se tak rozhoduje na základě faktů a čísel.

Po tomto úvodním procesu se přesouváme k první oblasti. Tou je vytyčení strategie, která nasměruje firmu ke zdárnému odemknutí potenciálu ukrytého v inovacích. Pro klienty připravíme zákaznické přísliby nových produktů či služeb. Využíváme k tomu výzkumy zákazníků, datové analýzy a workshopy zaměřené na design thinking. S jejich pomocí vytváříme, prioritizujeme a validujeme růstové koncepty. Tak, aby odpovídaly zákaznické poptávce, byznysové hodnotě, ale i optimální technologické realizaci. Výsledkem jsou jasně definované koncepty – s cílovými zákazníky, uživatelskými případy a hodnotovými propozicemi.

Pro naše klienty také definujeme vizi a misi spočívající v zákaznických zkušenostech, jaké mají tyto produkty v životě lidí po implementaci hrát.

Ani zde nejde o nějaká obecná prohlášení. Velmi konkrétně specifikujeme, jaký má daný produkt či firma růstový potenciál. Identifikujeme zdroje nové hodnoty, na které je možné cílit – a to samozřejmě i s ohledem na externí vlivy a širší situaci na trhu. Výstupem jsou tedy mimo jiné i zobrazení tržní situace napříč obory, protože i ty mohou mít vliv na firemní byznys.

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

V druhé oblasti inovačního procesu s využitím našich nástrojů a akcelerátorů vytváříme vlastní nápad na nový produkt či službu. Probíhá tvorba prototypů, jejich validování a inkubace. Součástí této fáze je i navržení nejefektivnější strategie pro úspěšný vstup na trh. Ovšem ani úspěšné uvedení na trh není bez rizika. Téměř polovině nových produktů se při zavádění nedaří přejít do fáze generování dostatečných příjmů. Klientům proto pomáháme se „zrychlováním“ jejich strategie: pilotáží a škálováním jejich nových operačních modelů.

Pomůžeme nastavit vnitřní organizaci firmy

Ve třetí oblasti naší expertízy pomáháme vytvořit strategii portfolia, definovat a měřit vytváření hodnoty a také zavést flexibilní modely financování a efektivně využívat zdroje, včetně zajištění lidských zdrojů. V této fázi se soustřeďujeme i na vnitřní nastavení klientovy organizace - firmy. Protože jen firma, která je na inovace připravená uvnitř, může být úspěšná navenek, tedy na trhu. Proto v našem inovačním procesu pokrýváme i přenastavení firemní kultury a přístupuposun od zaměření na projekty k soustředění se na produkty. Dále nastavíme nový operační model, který zahrnuje inovační huby a inkubátory.Ten umožní připravit na novou firemní kulturu i vnitřní zdroje, jak ty talentové v podobě zaměstnanců, tak zdroje technologické.

Mluvíme-li o technologickém zabezpečení, díky modelu One Accenture jsme těsně napojeni na kolegy z divize Technology. Díky tomu můžeme flexibilně zajistit jakékoli řešení z oblasti technologických platforem. Máme úzké strategické aliance se všemi významnými dodavateli jako jsou Adobe, SAP, Salesforce, Oracle a samozřejmě i další.

Náš proces a příklady spolupráce

V rámci naší sítě zastává v oblasti designu a inovací stěžejní pozici specializovaná jednotka známá ještě donedávna pod jménem Fjord (nyní již vystupuje pod novým integrovaným názvem Accenture Song). Tito kolegové se specializují na inovace a působí po celém světě ve více než třiceti pobočkách – včetně pražského zastoupení. Náš inovační proces má jasně strukturovaný rámec, který celý proces pevně směřuje k úspěšnému výsledku.

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

Na místní úrovni jsme takto pracovali na řadě inovačních projektů, například pro Škoda Auto. Vytvořili jsme strategii a ekosystém služeb pro budoucnost mobility, které jsou postupně zaváděny do praxe nebo probíhají jejich pilotní projekty. Patří mezi ně aktivity jako online prodeje vozů, elektromobilita, konektivita, a další služby, které přinášejí zcela nový zážitek z jízdy vozem. Nedávno jsme také byli oceněni prestižní cenou Red Dot Award za design mobilní aplikace MySkoda. Naše práce obnášela mimo jiné redesign UX a UI. Zjednodušili a vylepšili jsem tím zákaznickou zkušenost. A z pohledu klienta zároveň otevřeli všem přístup k budoucnosti mobility – novému zdroji byznysu.

Příkladem z jiného odvětví je projekt pro švýcarskou pojišťovnu Zürich. Záměrem klienta bylo uvést na trh nový produkt pro cílovou skupinu miléniálů.

Po sérii zákaznických výzkumů, rešerší a se zapojením inovačního procesu jsme navrhli flexibilní „on-demand“ digitální produkt, kterým je pojištění, jež si zákazníci mohou sami aktivovat a deaktivovat podle aktuální situace, případně si průběžně a v reálném čase sami regulovat výši pojistného krytí a další parametry. Součástí našeho řešení byl i návrh uvést produkt na trh pod samostatným názvem Klinc. A výsledek? Projekt byl velmi úspěšný na svém pilotním trhu. Získal nejen několik oborových cen v sektoru pojišťovnictví, ale pro klienta se stal i novým významným zdrojem tržeb. Proto je v současné době škálován jeho vstup na další trhy Evropy.

Pokud i ve vaší firmě hledáte nové zdroje růstu a cítíte nutnost přistoupit k inovacím produktů či služeb tak, abyste zvýšili jejich šanci na úspěch, v Accenture Song vám rádi pomůžeme. Pište na radek.drab@accenture.com.

Radek Dráb

Autorem textu je Radek Dráb, associate director Accenture Song, vede divizi Song v České republice a regionu střední Evropy

Text je placenou propagací společnosti Accenture Song