Jak zkrácení splatnosti nastartuje malým agenturám růst

Mějte peníze na účtu už za tři dny, využijte službu iplatba od Platební instituce Roger

McShakespeare je marketingovou agenturou spojující content marketing a media relations. Jejich prací je tvořit klientovi obsah na míru, ať už ve formě článku, blogu, videa či infografiky, a dostat vše ke správným očím a uším.

McShakespeare, jako řada malých a středních podniků, narazili na dlouhou splatnost faktur za velkými odběrateli, která je donutila přemýšlet, kolik mohou nabrat zakázek a jak to ovlivní jejich provozní finance. Nyní tyto situace řeší prostřednictvím služby platba, kterou zprostředkovává Platební instituce Roger. Radim Jung, jednatel společnosti, popisuje, proč se rozhodli službu poprvé využít: „Hlavním důvodem byla čtvrtletní splatnost jednoho našeho globálního klienta. Tak dlouho vázané peníze nás donutily hledat na internetu možnosti předfinancování. Tak jsme narazili na platbu od Rogera a její podmínky zněly ze všech možností nejlépe.“

V rámci dané zakázky se jednalo o tvorbu, produkci a propagaci reklamního videa. Zakázka tedy měla několik fází, z nichž každá s sebou nesla finanční náklady. Ty si McShakespeare museli zajišťovat z vlastních zdrojů, dokud nevyužili zkrácení splatnosti faktur. V takových situacích je ve hře flexibilita a nezávislost agentury. To je zároveň jedním z hlavních faktorů omezujících růst společnosti. Mít zaplaceno dříve totiž znamená možnost nabrat nové zakázky, více investovat do rozvoje společnosti nebo zaměstnanců. „Předfinancování jsme využili k pohodlnému nastartování celého projektu. Díky tomu, že jsme měli peníze dříve, jsme mohli výstupy předtočit, aniž bychom dělali jakékoliv ústupky na kvalitě výsledného produktu,“ vysvětluje Jung.

Jak to funguje

platba od Rogera umožňuje podnikatelům a malým a středním podnikům optimalizovat cashflow pomocí zkracování dlouhé splatnosti faktur. Stačí si vybrat fakturu, jejíž splatnost chcete zkrátit a zaslat ji e-mailem či přes účetní software. Do 3 dnů pak obdržíte 75 % z hodnoty faktury a zbývajících 25 % po zaplacení faktury odběratelem. Cena služby je odvislá od více faktorů, avšak průměrně se pohybuje kolem 1,7 % z hodnoty faktury včetně všech poplatků. Služba je uživatelsky jednoduchá, protože vše probíhá elektronicky, a zároveň bezpečná, neboť všechny transakce jsou vedeny přes bankovní účty dozorované Českou národní bankou.

„Dneska už platbu od Rogera využíváme pro většinu faktur s dlouhou splatností, protože nám dává to, co je pro naši práci hodně důležité – klid. Financování nám velmi pomáhá ovlivnit co se děje tady a teď. O to více prostoru nám pak zbývá na naše dlouhodobé vize a celkovou strategii agentury,“ uzavírá Radim Jung.

Článek je placenou inzercí Platební instituce Roger a.s.