Jaký gratis tisk čtou Češi z webu: Albert před E15

Tituly distribuované zdarma čte víc než polovina internetové populace. Nejvíc deník Metro a týdeník 5plus2, následně magazín Albertu, zjistil výzkum Nielsen Admosphere.

Z tiskovin, které jsou v Česku dostupné zdarma, zajímají tuzemskou internetovou populaci nejen deníky a týdeníky klasických mediálních domů, ale i firemní magazíny a propagační letáky obchodních řetězců. Mezi gratis deník Metro vydavatelství Mafra a ekonomický list E15 vydavatelství Mladá fronta se tak vklínil měsíčník o jídle Albert v kuchyni, hned za E15 si Češi spontánně vzpomenou na zmíněné letáky.

Bezplatné, volně dostupné tištěné tituly přitom čte víc než polovina české internetové populace (zhruba stejně muži jako ženy, nejméně lidé do 24 let a lidé se základním vzděláním). Pro čtenáře tisku gratis přitom není největší hodnotou, že za takto servírované informace nemusejí platit, ale nejvíc se rozhodují podle toho, zda jim jsou takové tiskoviny svým obsahem užitečné.

Zjistil to další exkluzivní průzkum od Nielsen Admosphere pro Médiář v rámci projektu Český národní panel. Proběhl v říjnu na vzorku 501 respondentů v rámci internetové populace.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Segmentu tisku zdarma dominuje Mafra

Jaké tituly distribuované zdarma čtete?

Odpovídali ti, kteří čtou tituly zdarma. Podle spontánní znalosti

 • Metro 40 %
 • 5plus2 19 %
 • Albert 6 %
 • E15 4 %
 • letáky 2 %
 • jiné 13 %
 • nevím 49 %

Rozhoduje obsah

Jak řečeno, proč čtenáři vyhledávají tituly zdarma, jsou informace v nich obsažené. Dají na to zejména lidé starší 54 let. Druhým nejčastěji uváděným důvodem je dostupnost takových publikací, fakt, že se k nim dotyční mohou snadno dostat či jim přímo chodí. To, že jsou tiskoviny k dispozici zdarma, je důvodem, proč je číst, jen zhruba pro desetinu dotázaných. Jsou to hlavně lidé do 24 let.

Z jakého důvodu čtete tituly distribuované zdarma?

Odpovídali ti, kteří čtou tituly zdarma

 • informace (zajímavosti) 40 %
 • dostávám je (jsou dostupné) 17 %
 • je to zdarma 11 %
 • z nudy (krácení volného času) 8 %
 • ze zvědavosti 5 %
 • jiné 15 %
 • nevím 3 %

Papír stále vede

Časopisy v jakékoliv formě čte aspoň někdy 77 % internetové populace, poměr žen a mužů je přitom vyrovnaný.

Čtenáři časopisů dávají jednoznačně přednost tištěné podobě před webovými či tabletovými verzemi titulů. Digitální verze časopisů zajímají mírně víc muže než ženy. Zároveň je víc vyhledávají mladí, nejvíc lidé ve věku 25 až 34 let (6 %), starší preferují papír.

V jaké formě čtete časopisy nejčastěji?

Odpovídali ti, kteří čtou časopisy

 • tištěné (klasické papírové časopisy) 80 %
 • online (dostupné pouze online, nikoliv na offline nosičích) 15 %
 • elektronické (digitální verze časopisu, není dostupná na internetu) 5 %

Jak čtou časopisy nejčastěji muži?

 • tištěné 76 %
 • online 17 %
 • elektronické 6 %

Jak čtou časopisy nejčastěji ženy?

 • tištěné 84 %
 • online 14 %
 • elektronické 3 %

Tištěné časopisy víc kupují ženy

Časopisy v tištěné podobě přitom udává, že kupuje 64 % jejich čtenářů, znatelně víc ženy (73 %) nad muži (55 %). Naopak nejméně si tištěné časopisy kupují vysokoškolsky vzdělaní lidé, muži a lidé do 24 let.

Kupujete si časopisy v tištěné podobě?

Odpovídali ti, kteří čtou časopisy

 • celkem 64 %
 • muži 55 %
 • ženy 73 %

Podle věku

 • 15 až 24 let: 57 %
 • 25 až 34 let: 64 %
 • 35 až 44 let: 63 %
 • 45 až 54 let: 69 %
 • 55 let a více let: 65 %

Uživatelé internetu preferují Epochu

Z žebříčku časopisů, které si lidé nejčastěji kupují, je vidět orientace mužů na vzdělávání populární formou a žen na relaxaci a praktická témata. 

Nejvíce respondentů uvedlo, že si kupuje čtrnáctideník Epocha od vydavatelství RF Hobby, a týdeník Blesk pro ženy mediálního domu Czech News Center. První titul vede u mužů a druhý u žen. Dalšími nejčastěji preferovanými tituly jsou měsíčník Enigma, týdeníky Katka Překvapení a čtrnáctideník Žena a život

Žebříček titulů sestavený na základě Českého národního panelu nekoresponduje s výsledky prodejnosti. Je to způsobeno zejména zjišťováním spontánní znalosti titulů. Vedou tedy časopisy, ke kterým mají čtenáři osobnější vztah, například souvisí s jejich zájmy nebo oblíbenými tématy. V potaz je nutné brát také to, že internetová populace se od obecné liší zejména tím, že je v ní zastoupeno více mladých, vzdělanějších a aktivních lidí.

Jaké časopisy si kupujete?

Odpovídali ti, kteří kupují nějaké časopisy. Podle spontánní znalosti

 • Epocha, Blesk pro ženy 9 %
 • Enigma, Katka 8 %
 • Žena a život, Překvapení 7 %
 • Chvilka pro tebe, Reflex, 100+1 6 %
 • Tina, 21. století, Marianne 5 %
 • Týden, Květy, History, Pestrý svět, Svět ženy, Blesk, Historie 4 %
 • Vlasta, Rytmus života, Dieta, Lidé a země, Elle, Maminka, Sedmička, Pošli recept, Bydlení, TV Max 3 %
 • Cosmopolitan, Respekt, Computer, Apetit, ABC, Svět na dlani, Zahrádkář, Auto tip, Receptář, Meduňka 2 %
 • Chip, Rybářství, Gurmet, Počítač pro každého, dTest, Včelařství, Spark 1 %
 • jiné 62 %
 • nevím 2 %

Časopisy, které nejvíc kupují muži

 • Epocha 12 %
 • Enigma, Reflex 10 %
 • 100+1, Blesk 7 %
 • History, 21. století 6 %
 • Týden, Historie 5 %
 • Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Bydlení, Respekt, Auto tip 4 %
 • Překvapení, Květy, Rytmus života, Computer, ABC, Zahrádkář, Chip, Rybářství 3 %
 • Vlasta, Lidé a země, Sedmička, Svět na dlani, Receptář, Počítač pro každého, Včelařství, Spark 2 %
 • Katka, Žena a život, Maminka, Meduňka, Gurmet 1 %
 • jiné 66 %
 • nevím 2 %

Časopisy, které nejvíc kupují ženy

 • Blesk pro ženy 16 %
 • Katka 13 %
 • Žena a život 12 %
 • Překvapení, Chvilka pro tebe, Tina, Marianne 9 %
 • Epocha, Enigma, Svět ženy 7 %
 • Dieta, Elle 6 %
 • Květy, Maminka, Pošli recept 5 %
 • 100+1, 21. Století, Týden, Pestrý svět, Rytmus života, Lidé a země, Sedmička, Cosmopolitan 4 %
 • Reflex, History, Historie, TV Max, Apetit 3 %
 • Bydlení, Meduňka 2 %
 • Blesk, Respekt, Computer, ABC, Svět na dlani, Zahrádkář, Receptář, Gurmet, dTest 1 %
 • Jiné 59 %
 • Nevím 2%

Předplatné má třetina čtenářů

Předplatné nějakého časopisu má třetina čtenářů (32 %), podíl mužů a žen je opět vyrovnaný. Víc si časopisy předplácí mladí lidé do 24 let (38 %) a pak lidé nad 55 let (37 %), z hlediska vzdělání nejvíc vysokoškoláci (37 %).  

Mezi předplacenými tituly vedou časopisy dTest (6 %) a Chip (6 %), které obecně preferují muži. Ženy nejraději pravidelně odebírají měsíčník o vaření a jídle Apetit (8 %).

Jaké časopisy máte předplacené?

Odpovídali ti, kteří mají předplacené nějaké časopisy. Podle spontánní znalosti

 • dTest, Chip 6 %
 • Apetit, Květy, Receptář 5 %
 • National Geographic, 21. století 4 %
 • Epocha, Počítač pro každého, Enigma, Překvapení, Marianne, 100+1, Svět na dlani, Zahrádkář 3 %
 • Rybářství, Tina, ABC, Chvilka pro tebe, Vlasta, Historie, Gurmet, Spark, Repekt 2 %
 • Computer, Včelařství, History, Katka, Bydlení, Reflex, Meduňka, Elle, Dieta
 • jiné 56 %

Pokud je u předplatného k dispozici elektronická nebo online verze časopisu, využívá ji 37 % dotázaných, spíš muži než ženy.

Čtenáři vnímají pokles trhu

Dotázaní mají za to, že zájem o placené časopisy klesá. Většina si jich totiž myslí, že časopisy se kupují méně než před pěti lety. Deklarují to zejména mladší lidé.

Změnila se za posledních pět let situace ohledně nakupování časopisů?

Odpovídali ti, kteří čtou časopisy

 • nakupují se více 7 %
 • nakupují se stejně 18 %
 • nakupují se méně 59 %
 • nevím 15 %

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 8. do 11. října 2015 na vzorku 501 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.