Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Zdeněk Jandejsek novým prezidentem Agrární komory

Zdeněk Jandejsek

Zdeněk Jandejsek

V polovině března byl novým prezidentem Agrární komory zvolen Zdeněk Jandejsek. Dosavadní prezident Miroslav Toman, kterému skončil mandát, již dříve oznámil, že znovu kandidovat nebude.

Jandejsek chce v nové funkci zvýraznit význam českých potravin a propagaci jejich původu a přínosů za spravedlivého přístupu kontrolních orgánů k domácím a zahraničním producentům. Za zcela zásadní považuje nový prezident Agrární komory řešení problematiky obchodních řetězců: „Je nepřijatelné, aby zástupci řetězců určovali vývoj maloobchodního trhu tak, že doslova likvidují české výrobce. Požadavky jsou nemorální, podráží českým podnikům možnost rozvoje a chceme se proto zasadit o nápravu na úrovni EU. Naši zemědělci mají ambici nabídnout českým spotřebitelům výsledky své práce, což však nejsou jenom kvalitní a bezpečné potraviny, dovozy pak měly být jen zpestřením a doplněním této nabídky.“

Mezi jeho další cíle v nové funkci patří snaha o vyrovnanou agrární soustavu se zhodnocením produkce živočišných odvětví. Stěžejní okruhy, které vychází z reakcí v sektoru, vidí nový prezident Agrární komory v podpoře kvalitního života na venkově, udržení pracovních míst a profesního uplatnění nebo v ochraně a zhodnocování půdy.