Jděte čtenářům naproti

Když víte, koho má váš magazín oslovit, dokážete čtenářům naservírovat ten pravý obsah.

Hot

Magazín Hot vzniká v agentuře Boomerang Communication pro akciovou společnost Pražská teplárenská

Každá společnost vydávající vlastní firemní magazín potřebuje v první řadě najít způsob, jak v něm své výrobky, služby, firemní hodnoty či jiné důležité informace prezentovat. Když máte fungující a promyšlenou koncepci magazínu, mnohem jednodušeji se vám bude vybírat a zpracovávat konkrétní obsah jednotlivých čísel. Nejdůležitějším kritériem při vytváření takové koncepce by přitom určitě mělo být, koho vlastně má váš magazín oslovit. Vybrali jsme pár ukázek, jak taková základní úvaha může vypadat vzhledem k cílové skupině.

Hot - pro zákazníky i zaměstnance

Hot

Magazín Hot vychází ve dvou verzích, ta pro zaměstnance je o čtyři strany vydatnější

Jednodušší samozřejmě vždycky je, když máme přesně dané, jestli děláme B2C, B2B, nebo B2E časopis. Tedy jestli cílíme na zákazníky, obchodní partnery, nebo zaměstnance. Lze však jedním magazínem efektivně oslovit jak zákazníky, tak zaměstnance? „Zaměstnance firmy bude magazín určený zákazníkům zajímat, naopak to ale neplatí,“ říká editorka Bára Dudková, která má v agentuře Boomerang Communication na starosti magazín Hot akciové společnosti Pražská teplárenská snažící se oslovit obě výše zmíněné cílové skupiny. „Magazín jsme proto primárně koncipovali jako zákaznický a vyloženě zaměstnanecké materiály jsou pouze na čtyřech stránkách, které jsme nechali ve výtiscích určených zaměstnancům. Hot tak vychází ve dvou verzích,“ popisuje Bára Dudková.

Comfort – obsah na prvním místě

Comfort

Lifestylová témata korespondují s životním stylem čtenářů, jimiž jsou manažeři flotil firemních vozů

V případě B2B a B2C periodik není vůbec nutné, aby čtenář (obchodní partner nebo zákazník) měl neustále na paměti, že čte firemní médium určité společnosti. Svých marketingových záměrů často naopak lépe dosáhnete, když mu předložíte zajímavý a relevantní obsah, v jehož rámci se firma představuje spíše přes svůj obor, služby a produkty než přes klasické selfpromo.

„Když jsme získali od LeasePlanu zakázku na změnu obsahové koncepce a grafiky LeasePlan magazínu, začali jsme změnou názvu,“ vzpomíná šéfeditor z Boomerangu Rudolf Král. „Jméno firmy jsme nahradili slůvkem Comfort, jež jednak vyjadřuje pocit, který by měl mít čtenář při listování časopisem, jednak přesně vystihuje, kvůli čemu klienti volí služby LeasePlanu. Následně jsme strukturu a rytmus Comfortu koncipovali tak, aby měla cílová skupina (střední manažeři – vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku 35 až 50 let) pocit, že jim rozumíme a že řešíme stejné problémy jako oni. Zestručnili a zpřehlednili jsme informace o LeasePlanu a přidali jsme lifestylová témata korespondující s životním stylem manažerů flotil firemních vozů,“ vyjmenovává další změny Rudolf Král.

View – k prémiovosti se hodí jednoduchost

View

V jednoduchém a čistém stylu je krása, což u prémiových módních značek platí dvojnásob

O tom, jestli se vám podaří čtenáře zaujmout, rozhoduje minimálně stejně jako volba témat a kvalita textů také grafické zpracování magazínu. Při tvorbě layoutu se proto vyplatí co nejvíce myslet nejen na image a korporátní identitu firmy či značky, ale i na vkus, preference a celkové nastavení cílové skupiny. „Společnost Vermont zastupuje v Česku prémiové módní značky určené bohatší klientele, jež si potrpí na vkusný a neokázalý styl,“ vysvětluje grafička Lucie Komárová. „Při vytváření grafického pojetí jejich magazínu View jsem proto volila čistý a jednoduchý styl dávající vyniknout prvotřídním fotografiím a originálním textům. Naopak jsem se snažila potlačit čtenářské pasti, výrazně barevné grafické prvky a další věci převzaté z bulváru, jež tříští čtenářovu pozornost,“ dodává Lucie Komárová. V případě tohoto klienta a jím zastupovaných značek (například Gant, Karl Lagerfeld či PeakPerformance) Luciin minimalismus výborně funguje a podtrhuje jejich unikátnost a sebevědomí.

„Vůbec to ale neznamená, že prvky, jež autorka grafické koncepce magazínu View tentokrát zavrhla, se příště nemohou stát hlavními výrazovými prostředky layoutu jiného magazínu, který Boomerang Communication pro své klienty navrhne. Takového, který bude vydávat jiný typ klienta a který bude zaměřen na jinou cílovou skupinu. Univerzálně platná řešení totiž v případě content marketingu neexistují. Pokaždé je nutné začít pěkně od začátku a určit si, komu chceme naše sdělení vlastně adresovat,“ uzavírá Martin Vymětal z Boomerangu.

Text je součástí placené spolupráce s Boomerang Communication