Je tu první vlna průzkumu místo Radioprojektu

Místo „částečně infikovaných dat“ vyšel ad hoc výzkum, bez konkrétních údajů o stanicích.

Výzkumné agentury Median a STEM/Mark zveřejnily výsledky první ze tří vln průzkumu, který má ve druhém čtvrtletí letošního roku nahradit standardní výstupy Radioprojektu, pravidelného měření poslechovosti rádií. Ten byl přerušen kvůli omezením v důsledku pandemie koronaviru. Čerstvá data normálně zveřejňuje každé tři měsíce za předchozí klouzavé pololetí, naposled se tak stalo v únoru, teď v květnu už ne. Nebyla tak vydána data za poslední kvartál 2019 a první kvartál 2020.

Nákaza byla v Česku objevena začátkem března, vládní omezení tu pak začala platit v dalších týdnech března, zasáhla tedy jen jeden měsíc ze šesti z klouzavého pololetí říjen 2019 až březen 2020. „Ačkoliv se data povedlo nasbírat, bylo to částečně v nestandardním režimu, a vzhledem k tomu, že dotazování Radioprojektu je nyní přerušeno, platila by tato ‚částečně infikovaná data‘ i v období, kdy se společnost vrátí k běžnému fungování. Jakmile to nastane, bude Radioprojekt pokračovat ve své standardní podobě,“ oznámilo Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO), které je zadavatel výzkumu.

Aktuální výzkum mapuje v druhém kvartálu roli rádia v době koronakrize a je plánován na tři vlny – za duben, za květen a za červen 2020. Stejně jako Radioprojekt probíhá metodou CATI, tedy telefonickým dotazováním, a zaměřuje se na stejnou věkovou skupinu, tedy lidi od 12 do 79 let. Výzkumníci uvádí, že výsledky jsou reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Odpovídalo 1.003 lidí, zatímco v Radioprojektu v druhém pololetí loňska bylo dotazováno 15.033 osob.

Poslech omezilo 12 % lidí, hlavně řidiči

Oproti standardnímu veřejnému výstupu Radioprojektu nepřinesl aktuální výzkum údaje o poslechovosti jednotlivých rozhlasových stanic. Obecně výzkum zjistil, že pro 63 % obyvatel Česka se ohledně poslechu rádia nic nezměnilo a 10 % poslouchá víc než před koronakrizí. Naopak 2 % dotázaných rádio přestala zcela poslouchat a dalších 10 % lidí poslech nějak omezilo. A 15 % uvádí, že rádio neposlouchá dlouhodobě.

„Mezi osobami, které poslech rádia omezily nebo úplně přestaly, jsou pravděpodobně z velké části řidiči a řidičky, kteří poslouchali rádio primárně v autě cestou do práce a během pandemie zůstali doma s dětmi. Tomu by také napovídal fakt, že se nejčastěji jedná o věkovou skupinu 30 až 39 let,“ přibližuje Jana Proboštová z agentury STEM/Mark.

Těmi, kdo rádio poslouchal intenzivněji ve srovnání s dobou před koronavirovou epidemií a s ní souvisejícím nouzovým stavem, jde častěji o ženy a mladé od 12 do 19 let a také obyvatele Prahy a středních Čech. „Přestože se s největší pravděpodobností jedná o přímý následek nouzového stavu, pokud teď poslouchají, i v budoucnu mohou mít tito lidé o rádio větší zájem,“ věří Vladimír Kožíšek z Medianu.