Jednatelkou asociace televizí Vlasta Roškotová z rady pro vysílání

V čele ATO - sdružující Českou televizi, Novu, Primu, Barrandov, Asociaci komunikačních agentur a At Media - Roškotová od ledna 2011 vystřídá Lucii Pokornou, která s prosincem na vlastní žádost končí.

Za tuzemskou Asociaci televizních organizací - sdružující Českou televizi, Novu, Primu, Barrandov, Asociaci komunikačních agentur a At Media - bude od ledna 2011 jednat Vlasta Roškotová. Vystřídá Lucii Pokornou, dosavadní jednatelku, která s prosincem ve funkci na vlastní žádost končí.

Převzetím ATO, které chce hrát roli samoregulátora, tak Roškotová v podstatě přechází na druhý břeh - dosud pracovala pro regulátora vysílacího trhu, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. V její kanceláři odpovídala za zahraniční agendu, spolupráci s Evropskou platformou regulačních orgánů a komunikaci s institucemi EU.

Vystudovala zahraniční obchod na VŠE, začátkem 90. let pracovala pro vládní organizaci US Peace Corps, od roku 1995 působí v médiích. Začínala jako zástupce vedoucího úseku strategického plánování v komerční televizi, byla aktivním účastníkem zavádění projektu elektronického měření sledovanosti.

Poté zastávala funkci vedoucí mediálního plánování a později ředitelky marketingu v mediální agentuře. Vydávala vnitropodnikový časopis a odtud byl jen krůček k mediální žurnalistice. Působila na pozici vedoucí rubriky médií, editora a zástupce šéfredaktora v odborných časopisech Marketing & Media a Strategie.