Jen ať jsou kvóty na české výrobky v našich obchodech, přejí si zákazníci

Čeští nakupující jsou velkými patrioty. Ukazuje to analýza preference tuzemských výrobků českými zákazníky, kterou exkluzivně pro Médiář zpracovala firma Nielsen Admosphere.

Výsledky výzkumu v kostce

Výsledky výzkumu v kostce

Původ výrobku pokaždé zkoumá v Česku jen jeden z 11 zákazníků (9 %), zhruba třetina (35 %) tak činí u většiny produktů a podobný počet lidí (37 %) tak činí občas. Jen každý pátý zákazník (18 %) ze o zemi původu vůbec nezajímá. Respondenti ve věku 35 až 44 let se o zemi původu u všech produktů zajímají oproti ostatním kategoriím nejčastěji. Spotřební chování na toto téma v exkluzivním výzkumu pro Médiář zmapovala agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy lidí s přístupem na internet, starších 15 let. Jde o zhruba 80 % populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Se vzděláním míň masa, víc vína

U zkoumaných produktových kategorií lze konstatovat, že patří k extrémně nakupovaným, neboť každou z těchto kategorií aspoň občas kupuje polovina Čechů. Nejméně lidé kupují alkohol (aspoň někdy 47 %), nejvíc kupované produkty jsou z kategorie pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zelenina. Ženy většinu produktů kupují častěji než muži, muži kupují častěji než ženy pouze alkoholické nápoje včetně piva. V rámci věkových skupin jsou nejčastějšími nákupčími všech produktů kromě piva lidé ve věku 35 až 44 let, pivo častěji kupují starší 45 let. Větší rozdíl v nákupním chování mezi vzdělanostními skupinami byl zaznamenán pouze u některých produktů. Konkrétně u masa, jehož nákup klesá s vyšším vzděláním, a u ryb a alkoholických nápojů včetně piva a vína, u kterých naopak s vyšším vzděláním roste.

České chceme pečivo, vejce, pivo, mléko, maso

Víc než polovina respondentů, kteří aspoň občas kupují nejméně jeden z produktů a zajímají se o zemi původu, by preferovala, aby pečivo pocházelo výhradně z české produkce. Dalšími výhradně preferovanými produkty jsou vejce, pivo, mléko a maso. Nejmíň výhradně preferovanými a zároveň nejvíc žádanými produkty, které respondenti nutně nevyžadují z české produkce, jsou alkoholické nápoje (kromě piva a vína).

Tuzemská nabídka je dostatečná. Skoro

Domnívají se zákazníci, že v dané kategorii je dostatečný výběr výrobků z české produkce? Víc než polovina dotázaných z těch, kteří aspoň občas kupují nejmíň jeden z produktů a zajímají se o zemi původu, se domnívá, že pivo a pečivo je mezi jimi nakupovanými produkty dostatečně zastoupeno českou produkcí. Ale obecně mezi dostatečně zastoupené produkty lze na základě odpovědí respondentů zařadit i všechny ostatní produkty kromě ryb. Ryby spolu s ovocem a zeleninou respondenti nejčastěji uvedli jako nedostatečně zastoupeny z české produkce.

Lid volá po regulaci

Respondenti, kteří by některé produkty preferovali ve větší míře nebo výhradně z české produkce, by tak nejčastěji chtěli podpořit lokální pěstitele, zemědělce, chovatele a výrobce (73 %) a také českou ekonomiku (65 %). Čtyři z 10 respondentů jsou přesvědčeni, že bychom měli kupovat a konzumovat pouze ty produkty, které je Česko schopno samo vyprodukovat či vyrobit. Někteří by dali přednost českých produktům zejména proto, že ty vyprodukované či vyrobené v Česku jsou podle jejich mínění kvalitnější (38 %). Neméně důležitým důvodem je i vědomé snížení uhlíkové stopy díky menší nutnosti dovozu produktů ze zahraničí (37 %). Třetina respondentů se obává konzumovat produkty s neznámým původem (34 %). Nejmíň často uvedeným důvodem je chuť vyprodukovaných či vyrobených produktů v Česku (27 %).

Co by nejspíš potěšilo ministra zemědělství, je odpověď dotázaných na otázku, zda by produkty z české produkce měly být v obchodech povinně zastoupeny. Tři čtvrtiny respondentů s touto myšlenkou vyjádřilo souhlas.