Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Jihomoravské sdružení najalo na čtyři roky Grey

Jihomoravské inovační centrum uzavřelo čtyřletou smlouvu s WMC Grey za 46 milionů Kč.

Jihomoravské inovační centrum si v tendru šesti agentur zvolilo pražskou agenturu WMC Grey coby nového komunikačního partnera pro příští čtyři roky. K podpisu smlouvy došlo 17. ledna 2017 v Praze, plánovaný rozpočet čtyřletých reklamních aktivit činí až 46 milionů Kč. Úkolem agentury bude vytvářet komunikační řešení, která budou sloužit k mezinárodní prezentaci celého jihomoravského regionu, a současně zvýšit povědomí o Jihomoravském kraji jako „významném hráči v oblasti znalostní ekonomiky“. Plánovaná kampaň získala název Velvet Innovation.

Centrum zvolilo WMC Grey v otevřeném zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách a s přihlédnutím k metodice zadávání veřejných zakázek, doporučované Asociací komunikačních agentur. Hodnotícími kritérii byla s větší váhou kreativita a strategičnost předložených návrhů pro řešení „hnutí Velvet innovation“, s menší váhou pak cenová nabídka komunikačních služeb. 

Úkolem vítězné agentury bude navrhovat a spoluvytvářet marketingové, komunikační a mediální strategie projektu v Česku i v zahraničí, tvořit grafické i fotografické materiály a reklamní spoty, spolupracovat na digitální marketingové strategii a vytvářet materiály pro komunikaci v online prostředí. Prvním zadáním je vytvořit základní kreativní koncept, a následně pak materiály určené klíčovým aktérům v oblasti znalostní ekonomiky v Jihomoravském kraji.

Jihomoravské inovační centrum společně vytvořily Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a brněnské vysoké školy.