Kandidátů do Rady ČT je nakonec 56, výběr začíná

Poslance čekají dva dny veřejného slyšení všech uchazečů, pak ve čtvrtek zúží nominace.

Volební výbor poslanecké sněmovny dnes a zítra absolvuje dvoudenní veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize. Před poslance v úterý a ve středu postupně předstoupí celkem 56 uchazečů, původně oznámený seznam 54 přihlášených se rozrostl o další dva, kteří splnili lhůtu pro podání návrhů, ale sněmovny je zaregistrovala až v pondělí. Jsou jimi Lída RakušanováPetr Šourek. Půjde o čtyři místa, která se v Radě ČT uvolní v květnu.

Volební výbor plánuje už ve čtvrtek 18. března dopoledne vybrat 12 finalistů volby, tedy trojnásobek počtu volných míst v radě. Užší nominaci pak postoupí plénu sněmovny, které bude hlasovat, kteří čtyři nakonec uspějí. Kdy k tomu dojde, zatím není určeno.

Kontrolní orgán veřejnoprávní televize má ze zákona 15 členů, šestiletý mandát končí čtyřem z nich k 30. květnu. Jsou to Jaroslav DědičJaroslav Maxmilián KašparůJiří Kratochvíl a Daniel Váňa, který je jedním z místopředsedů. Kratochvíl a Váňa kandidují znovu, Dědič a Kašparů už ne.

Kandidáti a nominující instituce

 1. JUDr. Miroslav Augustin (Klub českých turistů, odbor Pohoda)
 2. Ing. Jaroslav Bažant (AKORT - Asociace plátců veřejnoprávního vysílání, z. s.)
 3. PhDr. Petr Blažek, Ph.D (Český filmový a televizní svaz FITES)
 4. Ing. Jiří Boháček (České vysoké učení technické v Praze)
 5. Ing. Petr Brozda (MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby)
 6. Zbigniew Jan Czendlik (CESTA 121, občanské sdružení)
 7. Pavel Černocký (Šance na návrat, z.s.)
 8. Mgr. Adam Černý (Český filmový a televizní svaz FITES)
 9. Mgr. Pavel Černý (LIGA LIBE, z. s.)
 10. Mgr. Michal Dočekal (Asociace profesionálních divadel ČR)
 11. Vratislav Dostál (Fórum dárců, z.s.)
 12. PhDr. Ivan Douda (Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové)
 13. Jefim Fištejn (Hospodářská komora České republiky)
 14. Jiří Grund (Anglo-americká vysoká škola, z.ú.)
 15. Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D (1.Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi)
 16. Mgr. Jessica Horváthová (Konfederace umění a kultury)
 17. Mgr. Vít Charous (1. Asociace řežisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi)
 18. JUDr. Ivana Janů (1. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2. Český filmový a televizní svaz FITES)
 19. Ing. Michal Klíma (1. Federace židovských obcí v České republice, 2. Ekumenická rada církví v ČR)
 20. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (Univerzita Karlova)
 21. Jiří Kratochvíl (1. Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., 2. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.)
 22. JUDr. Jaroslav Kravka (Pétanque club Brněnští Draci, z.s.)
 23. František Kubásek (Odchod z.s.)
 24. Ing. Lee Louda, Ph.D. (Česká rada dětí a mládeže)
 25. JUDr. Michael Mann (RUGBY SPIRIT BRNO z.s.)
 26. Mgr. Martin Mejstřík (Český filmový a televizní svaz FITES)
 27. Ivo Mrázek (AKORT - Asociace plátců veřejnoprávního vysílání, z. s.)
 28. Jiří Nápravník (Sedmička polytechnický kroužek, nadační fond)
 29. Ing. Jan Novák, MBA (Ars Metropoli z.s.)
 30. Jaroslav Novák (Nadační fond Památník Šoa a Oskara Schindlera)
 31. Mgr. Karel Novák (Nadační fond Filantia)
 32. Mgr. René Novotný (Společnost Podané ruce, o. p. s.)
 33. Ing. Tomáš Oliva (Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan)
 34. Ing. Petr Orálek (Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu)
 35. Mgr. David Pavlorek (1. Studenstký spolek Agora, z.s., 2. Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z.s.)
 36. RSDr. Zdeněk Pernes (Rada seniorů ČR z.s.s.)
 37. Mgr. Petr Placák (Český filmový a televizní svaz FITES)
 38. Petr Pospíchal (Společnost Podané ruce, o. p. s.)
 39. Michael Prostějovský (Svaz autorů a interpretů, z.s.)
 40. Vojtěch Pšenák (TechHeaven, z. ú.)
 41. Mgr. Ilja Racek, Ph.D. (Diecézní charita ostravsko-opavská)
 42. Ludmila Rakušanová (Syndikát novinářů České republiky)
 43. Martin Reiner (Svaz měst a obcí České republiky)
 44. Milada Richterová (Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství)
 45. Milan Rokytka (Institut Aleny Vitáskové, z. s.)
 46. MUDr. Petr Smejkal (Svaz průmyslu a dopravy České republiky)
 47. PhDr. Jan Svačina (Český filmový a televizní svaz FITES)
 48. Mgr. Jiří Šesták, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)
 49. Petr Šourek (Zelený kruh)
 50. PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 51. Michal Vašíček (TechHeaven, z. ú.)
 52. Mgr. Vlastimil Venclík (Český filmový a televizní svaz FITES)
 53. Ivan Vodochodský (Klub přátel Divadla Jesličky, z.s.)
 54. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (1. Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi)
 55. Mgr. Michal Vostřez (IO - iniciativa občanů)
 56. Ing. Radek Žádník (Muzejní spolek Dobříšska, z.s.)