Karlovarské minerální vody mohou převzít portfolio Pepsi, úřad není proti

Expanze Karlovarských minerálních vod

Expanze Karlovarských minerálních vod přehledně. Zdroj: KMV, leden 2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasil s tím, aby skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) získala licenci a převzala aktiva společnosti PepsiCo v Česku. Obchod oznámený letos v lednu je schválen úřady všech dotečných zemí, tedy Česka, Slovenska a Maďarska, a společnost Karlovarské minerální vody se stala největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě, s 11 závody, z toho sedmi v Česku, 2.400 zaměstnanci a ročním obratem 12,5 miliardy Kč.

Konkrétně firma KMV Bev přebírá společnosti PepsiCo CZ, Pepsi-Cola SR a část závodu a vybraných nemovitostí v Maďarsku. Pepsi tak přenechává značky Toma, Lipton, Pepsi, 7Up, Mountain Dew, Mirinda, Evervess, Rockstar a Gatorade, Lays Cheetos. Antimonopolní úřad vyslovil se spojením firem souhlas, ovšem za určitých podmínek týkajících se distribuce offtrade.

„Akvizice bude dokončena v následujících měsících. Sloučíme tak dva týmy a dvě portfolia značek a produktů,“ uvedl Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.  Produktové portfolio nového holdingu zahrnuje všechny kategorie nealkoholických nápojů - od přírodní a ochucené minerální vody (Aquila, Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Poděbradka či Hanácká kyselka), přes sycené nealko nápoje (Pepsi, Schweppes, Mirinda, 7Up), džusy (Granini, Toma), ledové čaje (Lipton, Veritea či Aquila) po sirupy či snacky (Lay’s a Cheetos). KMV tak v Česku potvrdí pozici jedničky na trhu přírodních a ochucených balených vod, postoupí na třetí pozici v kategorii sycených nealkoholických nápojů, posiluje v kategorii džusů a vstupuje do nové kategorie snacků.

Ze stanoviska antimonopolního úřadu

Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné výrobce i maloobchodní prodejce nealkoholických nápojů v České republice. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili spojující se soutěžitelé, vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD čajů dodávaných v České republice prostřednictvím distribučního kanálu offtrade. U těchto produktových kategorií by spojením vzniklý soutěžitel zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem a ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu KMV.

Naopak spojení soutěžitelů nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže na trzích, subtrzích a segmentech výroby a velkoobchodního prodeje jakýchkoli nealkoholických nápojů distribuovaných v České republice prostřednictvím on-trade prodejního kanálu či výroby a velkoobchodního prodeje značkových džusů, sportovních a energetických nápojů, kolových nápojů, toniků či limonád nabízených prostřednictvím offtrade distribučního kanálu. Spojením vzniklý soutěžitel totiž při jejich prodejích dosahuje obvykle relativně nízkých tržních podílů, nárůst postavení spojením vzniklého soutěžitele nebude podstatný a skupina KMV bude vystavena konkurenci subjektů, které dosahují srovnatelného, mnohdy i výrazně vyššího tržního postavení. V této souvislosti úřad vzal v potaz i  skutečnost, že některé výrobky spojujících se stran, stejně tak i výrobky některých konkurenčních subjektů jsou jejich odběrateli považovány za tzv. must have. Šetření úřadu také nepotvrdilo obavy některých třetích osob z rozšíření portfolia skupinou KMV nabízených produktů či z vertikálního propojení aktivit spojujících se stran.

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost KMV Bev CZ s.r.o. takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že činnosti spojujících se stran se již ve výrobě a velkoobchodním prodeji značkových ochucených a neochucených vod nebudou překrývat a na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových RTD čajů dojde jen k relativně malému nárůstu tržního podílu, když skupina KMV bude na trhu nabízet stejné množství značek předmětných produktů jako doposud.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.