V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Karlovarské minerální vody se soudí s Kofolou, kvůli odkupu vlastních akcií

Výrobce nápojů firma Karlovarské minerální vody (KVM) chce zastavit odkup akcií konkurenčního výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko. KVM se domnívá, že tím Kofola poškozuje menšinové akcionáře, ke kterým sama patří, a že znevažuje hodnotu akcií. Firma o právních krocích informovala v tiskovém prohlášení. Kofola odkupuje 5 % akcií (1,1 milionu akcií) pod slovinskou dceřinou firmou Radenska a za každou zaplatí 440 Kč, přičemž aktuální cena akcie firmy na pražské burze je 408,6 Kč.   

KVM dala celou záležitost k Městskému soudu v Praze už na začátku srpna, její žádosti však soud nevyhověl. Proto se proti rozsudku odvolává. „Městský soud
v Praze dne 8. srpna 2017 návrhu nevyhověl, je KMV stále přesvědčená o tom, že
probíhající proces poškozuje všechny minoritní akcionáře společnosti Kofola
ČeskoSlovensko a.s. a proti rozhodnutí soudu podá odvolání,“ vysvětlil výrobce nápojů značek Mattoni nebo Aquila ve v prohlášení. 

KVM považuje postup Kofoly za nekompetentní. „Dosavadní proces odkupu má řadu právních vad. Jednak byl nepochopitelně nastaven tak, že vlastní akcie společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. vykupuje její dceřiná společnost ze Slovinska, což u odkupu vlastních akcií není standardní. A především -  pro realizaci odkupu akcií je nutný souhlas valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která by musela schválit parametry neodvolatelné veřejné nabídky. Žádná valná hromada neproběhla, přesto byla učiněna veřejná nabídka, která skončila dne 31. 7. 2017. Dodatečné svolání valné hromady na 25. srpna 2017 ke zpětnému schválení předmětné transakce nelze akceptovat,“ řekl Martin Hanzl, právník KMV.

Kofola na soudní spor reagovala prodloužením lhůty zájemců o odkup akcií do 18. srpna. Původní termín byl stanoven na poslední červencový den. Zároveň obviňuje KMV z protahování celé kauzy a zatahováním dalších menšinových akcionářů do sporu. „Navrhovatel nesouhlasí s důvody předběžného opatření, které považuje za čistě účelové a je toho názoru, že KMV, jakožto jeden z minoritních akcionářů a zároveň jeden z hlavních konkurentů Kofoly v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů ve střední Evropě, hodlá zahájit další soudní spor, jak již KMV v minulosti činila,“ uvedla v reakci na odvolání Kofola ČeskoSlovensko.

Kofola se k odkupu vlastních akcií uchýlila kvůli plánovaným změnám ve své vlastnické struktuře. Podle informací serveru iHNed.cz bude zvětšovat svůj podíl rodina Samarasových z 51 % na 68 %. Od fondu Enterprise Investors navíc Samarasovi koupí 12% podíl. Podle dokumentů Kofoly mělo k převodu podílů dojít už na konci července.