Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

Každý Čech loni dostal přes 370 reklamních letáků, obchodníci jich rozeslali 3,9 miliardy

Hospodářská krize se mírně stlačila cenu za distribuci reklamních letáků, nikoli jejich počet.

Obchodní řetězce ani v době hospodářské krize, kvůli které Češi méně utrácejí a mnohým obchodníkům klesají tržby, nepolevily ve vydávání reklamních letáků.

Do českých domácností bylo loni rozesláno 3,9 miliardy těchto reklamních tiskovin, pomocí kterých zejména obchodníci informují o svých akčních nabídkách a slevách. Stejné množství reklamních letáků bylo v Česku distribuováno i v roce 2009.

Sdělil to výkonný ředitel Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu Tomáš Hájek. Při 10,5 milionu obyvatel České republiky to znamená, že každý dostal v průměru víc než 370 letáků za rok, tedy víc než jeden za den.

Hájek odhadl, že celkové náklady na výrobu letáků a platby výrobců za umístění reklamního sdělení v těchto reklamních tiskovinách se loni v Česku pohybovaly mezi 8 a 10 miliardami korun. Hospodářská krize se podle Hájka promítla v ceně za distribuci reklamních letáků. Distribuční firmy loni utržily zhruba 1,01 miliardy korun, tedy o necelé procento méně než o rok dříve. „V době krize jsme přitom očekávali výraznější pokles,“ uvedl Hájek.

Počet reklamních letáků se v předchozích několika letech zvyšoval.

Vývoj počtu reklamních letáků (neadresných zásilek) a nákladů na jejich distribuci
  2006 2007 2008 2009 2010
počet (miliardy kusů) 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9
cena distribuce* (miliardy Kč) 0,98 1,00 1,02 1,02 1,01
* odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby – roznášky. Nejsou zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Zdroj: ADMAZ

Hájek míní, že pokles tento obor nevykáže ani letos. Reklamní letáky totiž hrají důležitou roli v konkurenčním boji obchodníků a jsou hlavním zdrojem informací o slevách a akčních nabídkách, jejichž četnost obchodníci v době hospodářské krize zvýšili. „V letošním roce proto očekáváme spíše stagnaci, ale současně větší zapojení nepotravinářských firem a služeb,“ podotkl Hájek.

Reklamní letáky, které jsou vhazovány do schránek zákazníků v okolí provozoven, si v poslední době podle Hájka navíc oblíbily i menší regionální firmy. Roznos letáků si stále častěji objednávají restaurace, stavební firmy či provozovatelé různých služeb.

Obchodní řetězce v letácích prezentují zejména akční nabídky, přičemž letáky podle průzkumu společnosti Incoma GfK sleduje 70 procent českých domácností. Zhruba 30 procent domácností podle letáků nakupuje. Obchodníci do letákových soubojů nejčastěji nasazují alkoholické nápoje, uzeniny, upravené maso, nealkoholické nápoje a čerstvé maso.

„Frekvence letáků se již příliš nemění, mírně se ale zvyšuje počet stran a zejména roste počet promovaných výrobků,“ uvedl již dříve Tomáš Drtina ze společnosti Incoma GfK.

Adresné reklamní zásilky

I přes krizi se podařilo ze střednědobého hlediska udržet objem distribuovaných adresných direct mailů, tedy reklamních zásilek určených přímo konkrétnímu zákazníkovi, na úrovni předchozích let. V loňském roce distribuční firmy rozeslaly 165 milionů adresných direct mailů, což je srovnatelné s objemem distribuovaným v roce 2006.

Oproti loňsku zaznamenal adresný direct mailing pokles o necelá dvě procenta. „Je to dáno tím, že zadavatelé v době krize hledají úspornější druhy komunikace a upřednostňují častěji levnější elektronickou formu,“ řekl Hájek. „Na druhou stranu i v oblasti adresného direct mailingu jsme očekávali daleko větší pokles v důsledku krize,“ dodal.

Vývoj počtu adresných reklamních zásilek a nákladů na jejich distribuci
  2006 2007 2008 2009 2010
počet (miliony kusů) 165 170 170 168 165
cena distribuce* (miliardy Kč) 0,90 0,90 0,90 0,85 0,80
* odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby – roznášky. Nejsou zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady. Zdroj: ADMAZ

Mírnější než očekávaný pokles byl dán zřejmě přesunem financí zadavatelů původně určených na jiné druhy marketingu a reklamy právě do oblasti přímého oslovení konkrétní cílové skupiny, tedy do direct mailingu.

Klesá inzerce v televizi i tisku a část prostředků původně určených na tento typ klasické, velmi nákladné a neadresné reklamy zřejmě inzerenti přesunuli do adresnější formy. „V době krize zkrátka řada firem hledá přímější cesty k zákazníkům a v tom jim může direct mailing pomoci,“ řekl Hájek. Do budoucna představují noví zadavatelé, kteří díky krizi našli cestu k využití direct mailingu, velký potenciál, míní.

Dominantní poštovním operátorem v této oblasti je Česká pošta, jediným jejím významným konkurentem je Mediaservis. Podíl ostatních poštovních firem na trhu adresných direct mailů je zatím velmi malý.