V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Ke kauze Drtinová se veřejně vyjádřila i šéfka nových médií ČT

Pavlína Kvapilová

Pavlína Kvapilová

Své k přeložení moderátorky Daniely Drtinové z Událostí, komentářů do Interview ČT24 řekla dnes také výkonná ředitelka nových médií České televize Pavlína Kvapilová. O zpravodajství by se mělo podle ní uvnitř televize víc mluvit a víc by se o tom měli dozvídat diváci.

„Jako člen managementu České televize považuji obecně za nezbytnou větší interní diskusi o zpravodajství,“ uvedla Kvapilová v prohlášení zveřejněném na Facebooku. Pochybnosti v současné napjaté situaci by podle ní mohlo vyvrátit „vytvoření transparentního editoriálního panelu, který by otevřenou diskusí řešil zásadní otázky zpravodajství ČT“.

„Stejně tak by měla tématu věnovat dostatečně velký prostor ve svém vysílání sama ČT – a to na novinářsky stejném principu jako když informuje o jiných událostech,“ míní rovněž šéfka nových médií ČT.

K přeložení Drtinové do méně prestižního pořadu se v pátek kriticky vyjádřily televizní odbory a později tým Událostí, komentářů v čele s moderátorem Martinem Veselovským. Chtějí vědět, proč má být přeložena.

Drtinové prý ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal osobně neřekl, proč ji z prestižního večerního pořadu stahuje. V oficiálních tiskových zprávách tvrdí, že cílem je přeskládat moderátory diskusních pořadů, aby každá relace měla jednoznačnou tvář, a také že chce zvýšit sledovanost před večerními Událostmi a do Interview vysílaného od 18.35 tak potřebuje někoho „s hlubokým vhledem“.

Drtinová se v pondělí má sejít s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a rozhodne se, jak dál.

PROHLÁŠENÍ PAVLÍNY KVAPILOVÉ

Vážený pane řediteli, vážení kolegové,

Současná situace kolem zpravodajství České televize může výrazným způsobem narušovat důvěryhodnost média veřejné služby před stěžejními volbami. Pro vážnost principů, které jsou ve hře, je dle mého názoru nutné, aby byly co nejdříve zodpovězeny obavy formulované ve včerejším prohlášení týmu Událostí, komentářů, stejně jako pochybnosti vznesené odbory. Jako člen managementu České televize považuji obecně za nezbytnou větší interní diskusi o zpravodajství, osobně jsem svůj postoj tlumočila opakovaně v minulosti i přímo panu generálnímu řediteli. Rozdílnost názorů není negativní, naopak, jejich konfrontace, faktická polemika a odborná diskuse je na půdě instituce jako ČT jednou z naprosto klíčových ingrediencí kvalitní veřejné služby.

Vyústění dění posledních dnů se podle mého názoru nemůže limitovat na debatu o tom, na jakém postu má být Daniela Drtinová, kterou považuji po dlouholeté společné práci na ČT24 za vynikající, odvážnou a nekompromisní profesionálku. Poslední vývoj vyžaduje hlubokou interní i celospolečenskou diskusi na téma veřejnoprávního zpravodajství.

Jde o zřetel na systémové nastavení, které bez ohledu na budoucí nejrůznější politické konstelace a personální obsazení postů v České televizi bude funkční, ve smyslu všech premis média veřejné služby v kontextu měnícího se světa, propojeného moderními technologiemi.

Z hlediska současné napjaté situace, kdy je před nadcházejícími volbami důvěryhodnost zpravodajství ČT v sázce, apeluji na včasnou úvahu o tom, jak vyvrátit pochybnosti. Například vytvořením transparentního editoriálního panelu, který by otevřenou diskusí řešil zásadní otázky zpravodajství ČT.

Stejně tak by měla tématu věnovat dostatečně velký prostor ve svém vysílání sama ČT – a to na novinářsky stejném principu jako když informuje o jiných událostech (tak, jak to předpokládá i Kodex ČT).

Jako vedení ČT máme obrovské pravomoci a zároveň obrovskou zodpovědnost. Televize veřejné služby musí sloužit občanům, a proto by mělo být podle mě jednoznačně v zájmu managementu hledání širokého konsensu, vyvracejícího podezření jako jsou ta, o kterých se momentálně diskutuje.

S pozdravem
Pavlína Kvapilová, výkonná ředitelka ČT Nová média