Klasa opět vypisuje tendr, za 298 milionů. Poprvé podle nového konceptu

Únorového slyšení k novým pravidlům zakázek se na ministerstvu zemědělství zúčastnila třicítka agentur. I o aktuální zakázku je zájem, potvrdily ho McCann či Ogilvy & Mather.

Mezi komunikační aktivity Klasy patří také ochutnávkové akce

Mezi komunikační aktivity Klasy patří také ochutnávkové akce

Do 25. května se mohou agentury hlásit do státního tendru na propagační a informační kampaň Klasa, určené na podporu kvalitních potravin. Jde o dvouletou smlouvu a rozpočet ve výši 298 milionů Kč. Veřejnou zakázku vypisuje Státní zemědělský intervenční fond ministerstva zemědělství. Poprvé se tak děje podle nového konceptu zadávání veřejných zakázek v oblasti marketingové komunikace na podporu značek Klasa a Regionální potravina, který ministerstvo představilo agenturám letos v únoru.

Zakázka na čtyři části

Nový koncept spočívá ve vyhlášení jednoho zadávacího řízení rozděleného na čtyři samostatné části. Jde o strategickou a kreativní část, realizační část, mediální plánování a mediální nákup a veletrhy a výstavy. Agentury si mohou vybrat, zda půjdou do tendru na všechny čtyři části, nebo jen na některou z nich. Z výsledku tendru by měla vzejít kampaň, která  podpoří kvalitní potraviny na dva roky od podpisu smlouvy.

  • Úkolem vítězné agentury nebo agentur tak bude jednak poradenská činnost v oblasti reklamy, vypracování souhrnné reklamní koncepce a vlastní reklamy, vypracování návrhu PR strategie i PR kampaně a tvorba projektu na podporu vzdělávání spotřebitelů v oblasti kvality potravin. Tato část by měla z celkového rozpočtu odčerpat 128 milionů Kč.
  • Součástí zadání je dále realizační část, která zahrnuje hosteskové a ochutnávkové podpory na vybraných akcích a v obchodních řetězcích, vzdělávací akce na téma kvality potravin v místě prodeje a zajištění spotřebitelské soutěže, eventových akcí a regionálních roadshow. Na tuto část připadá rozpočet 88 milionů Kč.
  • Mediální část nabídky obsahuje návrh mediální strategie, plánu a nákupu včetně kompletního vyhodnocení a je pro ni vyhrazen rozpočet 2,4 milionu Kč.
  • A konečně tendr počítá i s návrhem a realizací expozice za 20 milionů Kč. 

Pro strategickou, kreativní a PR část nabídky požaduje ministerstvo od účastníků tendru jistotu ve výši 300.000 Kč, pro realizační část 200.000 Kč. Pro mediální a expoziční část nabídky jistotu nepožaduje. Ministerstvo si také vyhrazuje opční právo ve výši 20 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tedy 59,6 milionu Kč bez DPH. Opční právo může být uplatněno opakovaně po celou dobu účinnosti uzavřené smlouvy, maximálně ale do výše jeho předpokládané hodnoty. (Opčním právem se rozumí právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek a služeb, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení.)

Ze strany agentur je o tendr zájem

Ministerstvo zemědělství představilo agenturám nový koncept zadávání zakázek na kampaně Klasa a Regionální potravina na veřejném slyšení 25. února. Zúčastnili se ho zástupci zhruba třiceti agentur, proto se dá očekávat také vysoká účast v tendru. Médiáři potvrdili účast své agentury konkrétně šéf McCann Praha Jan Binar nebo výkonný ředitel Ogilvy & Mather Ondřej Obluk.

Výraznou změnou v zadání, kterou už v únoru ocenila Asociace komunikačních agentur, je to, že v případě strategické a kreativní části by mělo být hodnoticím kritériem ze 70 % kreativní a strategické hledisko, jen z 30 % by měla rozhodovat cena.

Podle informací zveřejněných Státním zemědělským intervenčním fondem získalo letos na jaře značku kvality Klasa 14 produktů. Mezi oceněné výrobky se přidala například řada sýrů pod názvem Matylda z hor v bio kvalitě, tradiční špekáčky nebo zmrzlina Míša v nové chuťové variantě. V současné době je značkou Klasa označeno 1.138 výrobků od 224 výrobců.