Klip Marilyna Mansona na Óčku může podle rady pro vysílání ohrozit vývoj dětí

V klipu se mimo jiné šňupe z Bible. Repro: Vevo

V klipu se mimo jiné šňupe z Bible. Repro: Vevo

Mediální dům Mafra podle názoru radních, kteří dohlížejí na nezávadnost vysílání, porušila zákon, když letos 6. února nechala v odpoledním pořadu Mixxxer ve 14.35 odvysílat klip ke skladbě (S)aint hudebníka Marilyna Mansona. Mohl ohrozit psychický, fyzický a mravní vývoj dětí, míní na základě zákona radní. Psycholog, kterého si přizvali na pomoc, je pro zákaz videoklipu dětem do 12 let. Na takové porušení zákon pamatuje pokutou mezi 20 tisíci a 10 miliony Kč.

„I když nějaký konkrétní děj klipu není zřetelný, obsah může vyjadřovat jakési perverzní orgie s mučením, sebepoškozováním a drogami,“ soudí radní. „Analýza zpracovaná analytickým odborem Úřadu Rady a rovněž psychologický posudek videoklipu, který si Rada zadala v rámci správního řízení, potvrdily, že videoklip je způsobilý ohrozit vývoj dětských diváků v případě jeho odvysílání v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou,“ dodávají.

„Příběh klipu je nesouvislý. Odehrává se v groteskním, ponurém prostředí jakési mučírny, drogového doupěte či prostoru pro orgie, kde se střídají jednotlivé obrazy navazující na sebe pojetím a atmosférou, ale netvořící nějaký ucelený děj. Zpěvák interpretující písničku vystupuje v obrazech klipu jako jejich součást, tj. nevybočuje ze stylu klipu. Temná a studená barevnost klipu a líčení dodává zpěvákovi podobu živé mrtvoly,“ popisuje rada v oficiálním prohlášení.

„V útržkovitých obrazech víří motivy jako sebepoškozování (či mučení), sex (náznakově), masturbace, nahota, šňupání kokainu, zvracení apod. (...) Vizuální styl klipu může být označen za expresionistický, vyjadřující poetiku ošklivosti. V odpoledním vysílacím čase se může snadno stát, že se s takovýmto obsahem setká dětský divák, tím spíše, že charakter písničkových klipů v pořadu Mixxxer není dopředu známý a s nevhodným obsahem může být divák konfrontován nečekaně. Na dětského diváka může v tomto případě negativně působit také obsahová nesouvislost vizuální složky klipu, která dodává obsahu charakter děsivého snu,“ doplňují radní.

Z EXPERTNÍHO POSUDKU PSYCHOLOGA ADAMA SUCHÉHO

Klip celkově působí jako laciná snaha zobrazit na malé ploše vše, co by mohlo diváka šokovat. Obsahuje opakované naturalisticky zobrazené sebepoškozování žiletkou na hrudi. Tato forma automutilace je přitom obvyklá především u těžkých poruch osobnosti (hraniční porucha osobnosti dle MKN 10) či u psychóz, zobrazuje tedy závažnou psychopatologii a rozhodně se nejedná o běžnou strategii chování. U jedinců, kteří podobné sebepoškozování praktikují, je nezbytná odborná psychiatrická i psychoterapeutická pomoc. Dále obsahuje opakované šňupání kokainu z Bible a ze skleněné podložky s následným krvácením z nosu.

Obsaženy jsou sexuální praktiky charakterizované z hlediska Sexuologie jako deviantní – bondage (svazování a znehybňování). Je zobrazen sex se dvěma ženami, následně se dvěma muži (v prostřizích v ženských šatech). Během zobrazení se objeví detail vulvy a orálního sexu (cunnilingus), taktéž opakovaně masturbace v poníženém postavení. U těchto sexuálních aktivit zůstává Marylin Manson zkrvavený.

Opakovaně je poměrně naturalisticky zobrazeno zvracení a odpadky. Obrazové zpracování je ponurné, dominují tmavé barvy, případně celkové šedé či modrošedé zabarvení s kontrastním zobrazením krve. Z hlediska psychologie barev a jejich efektu se jedná o barevné provedení, které zvyšuje napětí a vzrušení, reprezentuje tvrdost a nebezpečí. Dominují polocelky a detaily, které se rychle střídají a zesilují naturalistický a sugestivní dojem klipu.

Hudba samotná je agresivní a obsahuje výše zmiňované disonantní prvky, které také zvyšují napětí. Inkriminované scény se opakují a naplňují v podstatě celý videoklip.

Domnívám se, že klip není vhodný pro děti a dospívající v tomto odstupňování: Dětem do 12ti let věku by nemělo být jeho zobrazení přístupno vůbec.

Starší děti budou schopni kritičtějšího pohledu a většího odstupu, od patnácti let věku při zdravém a harmonickém psycho sexuálním vývoji je ojedinělá expozice sexuálních záběrů nijak neohrozí. Ačkoli je zde sexualita zobrazena i v deviantních podobách, prostřihy jsou natolik krátké a vytržené z kontextu, že jejich negativní účinek bude malý. Sebepoškozující chování, užívání drog a celkové emocionální ladění klipu ale ohrožující být může. U dětí starších patnácti let s dosavadním zdravým psychosexuálním vývojem, vyrůstající v harmonickém rodinném prostředí, bude vliv videoklipu krátkodobý a poměrně rychle odezní. Pravděpodobně dojde k rychlému zvýšení napětí, úzkosti, může dojít k přechodné podrážděnosti, výkyvu nálady, případně zhnusení. Mohou se objevit drobné odchylky od běžného chování, neurotické reakce. Při opakované expozici budou tyto jevy přetrvávat o něco déle, nikoli však dlouhodobě či trvale, jejich fixace je nepravděpodobná. U dětí mladších patnácti let mohou dosahovat uvedené negativní jevy větší intenzity i delšího trvání. V případě vývoje v disharmonickém prostředí, jakož i v případě disharmonického vývoje osobnosti z různých dalších důvodů, a jakož i v případě přítomnosti psychických poruch u dětí a dospívajících, budou negativní jevy taktéž intenzivnější a trvalejší. U této skupiny recipientů hrozí kromě výše uvedeného taktéž riziko nápodoby (především nápodoby sebepoškozování u disponovaných jedinců).

Na rozdíl od jiných masově mediovaných obsahů zde totiž hraje roli i identifikace dospívajících s hudebními idoly během dospívání a adolescence, v níž se vyskytuje fáze tzv. vysněného partnera (přechodného ideálu), jehož obraz může ovlivňovat nejen chování dospívajících, ale i podobu jejich vzoru pro vytváření vlastní identity. Protože osobnost Marylina Mansona prezentovaná v klipu obsahuje jasné psychopatologické prvky, hrozí identifikace s takovým vzorem u disponovaných jedinců (rizikových diváků) dlouhodobější nápodobou rizikového, deviantního a sebepoškozujícího chování.