Klub copywriterů vyhlásil 9. ročník Zlatého pera

Probíhá každoroční soutěž Creative Copywriters Clubu o nejlepší text ve veřejném prostoru.

Vizuál Zlatého pera 2020 je dílem Lumíra Kajnara

Vizuál Zlatého pera 2020 je dílem Lumíra Kajnara

Blíží se uzávěrka tradiční soutěže Zlaté pero, kterou pořádá Creative Copywriters Club (CCC). Do pátku 19. června do 12.00 může nominovat soutěžní práci kdokoli, kdo se cítí být osloven nějakým zajímavým textem ve veřejném prostoru, a to na e-mail zlatepero@ccclub.cz. Vyhodnocení proběhne ve středu 24. června.

„Letošní Pero přichází do času probouzení se z koronové hibernace, kdy se potkávalo horečnaté úsilí kreativců reagovat v extrémně ztížených podmínkách a snaha klientů zachránit, co se dá. Přál bych si, abychom si těžký rozjezd zpříjemnili skvělými texty, které se určitě za posledních dvanáct měsíců v reklamě najdou,“ prohlásil Petr Vlasák z agentury Comtech Can a zároveň prezident Creative Copywriters Clubu.

V porotě zasednou výhradně členové CCC, tedy kreativci nadnárodní agentur, menších kreativních shopů i textaři na volné noze. Předsedkyní poroty je textařka a také spisovatelka Iva Hadj Moussa. Autorem letošního vizuálu je designér Lumír Kajnar.

Iva Hadj Moussa

Iva Hadj Moussa

„Je pro mě velkou ctí, že můžu zasednout do čela poroty Zlatého pera. Když se rozhlédneme po různých reklamních formátech přes print po televizi, je zřejmé, že dobrá textařina není samozřejmost. Ráda bych, aby tato soutěž vyzdvihla důležitost kvalitně a zajímavě napsaného textu. Měřítkem při hodnocení pro mě bude nejen stylistická obratnost a bohatost jazyka, ale také originální přístup k zachycení myšlenky. Budu zkrátka hledat text, který vám – aspoň na chvíli – zůstane v hlavě,“ uvedla předsedkyně poroty, pravidelná hodnotitelka v Reklamní katovně.

Nominovat může kdokoli

Soutěž Zlaté pero je vlastní projekt Creative Copywriters Clubu, kterým se tento profesní klub, sdružující převážně české reklamní textaře, snaží vyzdvihnout práce s vysokou přidanou hodnotou psaného či mluveného slova. Nemusí přitom jít o klasickou reklamu, podmínkou je jen, aby měl autor snahu textem přesvědčit nebo jakkoli ovlivnit postoje veřejnosti.

Zlaté pero je mezi ostatními kreativními soutěžemi výjimečná v tom, že soutěžní práce většinou nepřihlašují sami tvůrci, i když to není vyloučeno, ale ti, kteří se cítí být textem osloveni. Často se stává, že se až zpětně pátrá po autorovi oceněné práce.

Vítězem loňského ročníku se stal Zdeněk Buchtela za podporu akce obce Puklice, konkrétně direct mail adresovaný Karlu Gottovi.