„Kmetflix“ ČT3 chválili radní i diváci, po třech letech už ale na retrokanál nebudou peníze

Úspěšný retrokanál přežil pandemii, kvůli které vznikl, nucen je skončit až kvůli úsporám.

Josef Vinklář (Cvach) a Ladislav Chudík (Sova) v Nemocnici na kraji města. Foto: ČT

Josef Vinklář (Cvach) a Ladislav Chudík (Sova) v Nemocnici na kraji města. Foto: ČT

Když na jaře 2020 přišel koronavirus, Česká televize zareagovala dvěma mimořádnými programy. Pro žáky, kteří tehdy přišli o možnost chodit do školy, začala vysílat živé pásmo UčíTelka a pro seniory, nejohroženější skupinu, zřídila přímo nový kanál. Fungování stanice ČT3, televize třetího věku přezdívané proto také „Kmetflix“, nakonec oproti původnímu záměru neskončilo spolu s pandemií, kanál se namísto toho stal pevnou součástí nabídky televize veřejné služby. Minulý týden ale vedení televize oznámilo, že ČT3 koncem letošního roku v rámci rozsáhlých škrtů přestane vysílat. Rozhodnutí přišlo necelé tři měsíce po schválení dlouhodobých plánů pro roky 2022 a 2026, v nichž stojí, že stanice „plní veškeré cíle“ a „finanční plán umožňuje do roku 2024 zachovat stávající nabídku programů, včetně vysílání programu ČT3“. Rychlý nárůst cen energií, inflace a zároveň malá pravděpodobnost, že v nejbližší době dojde k navýšení televizního poplatku, ale z pohledu managementu ČT mění situaci.

Stanice ČT3 začala vysílat 24. března 2020. „Na televizním vysílání vyrostlo už několik generací a my díky našemu bohatému archivu můžeme nabídnout obsah přesně šitý na míru jejich potřebám, doplněný navíc o informační servis a nově vyráběné magazíny s praktickými radami,“ prohlásil při startu kanálu ředitel Petr Dvořák. Kanál měl vyvolávat příjemné vzpomínky a pohodu, zároveň sloužit i jako paměťová instituce, nabízet ponor do televizní historie i pro mladší ročníky. Vedení ČT proto nemluví tolik o „kanálu pro seniory“, ale spíš o „retrokanálu“.

Vysílání si podle Dvořákova tehdejšího vyjádření mohla televize dovolit, protože spořila kvůli pozastavené výrobě. Později už s ním počítalo přímo rozpočet. Kanál sice vysílá hlavně archiv, i tak jeho fungování ročně stojí desítky milionů korun. Od zastavení ČT3 si televize pro roky 2023 a 2024 slibuje úsporu 120 milionů Kč, které se utratí za technický provoz nebo reprízné pro autory a umělce znovu uváděných děl. Vedení televize zároveň dává najevo, že by o pokračování kanálu stálo, kdyby na něj byly peníze. „ČT přijde o platformu pro plnohodnotné vytěžování své archivní tvorby,“ stojí v tiskové zprávě, ve které management nepřímo volá po navýšení televizních poplatků.

Kultovní seriály i klidnější zpravodajství

Kanál pracovně nazývaný ČT Klasik, který by měl „odrážet bohatý archiv ČT“, avizoval Dvořák už ve svém kandidátském projektu, s nímž v roce 2017 úspěšně obhajoval ředitelskou pozici. „Klasik“ se měl stát jedním z „internetových kanálů“, které měly být prioritně spuštěny v prostředí HbbTV a IPTV. Zlatý fond nakonec management oprášil až v reakci na pandemickou izolaci.

Kanál zpočátku vysílal mezi 9.00 a 17.25, a to zejména nostalgické šlágry. Mezi nejsledovanější pořady patřila v prvním roce Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Televarieté nebo Jubilejní koncert Karla Gotta z roku 1984, jímž vysílání odstartovalo. Původní produkci, která měla ve vysílání 10% podíl, tvořil magazín Život na třetí a víkendové cykly Taneční pro starší a pokročilé s průvodcem Zdeňkem Chlopčíkem, porotcem ze StarDance, a Pohybovky Pavla Kříže. Česká televize také po 15 letech vrátila na obrazovky hlasatelky, rolí se ujaly moderátorky pořadu Sama doma. Zprávy, které kanál sdílel s ČT1 a zpravodajskou ČT24, původně běžely pouze v poledne.

Od prosince 2020 přibyla i hlavní zpravodajská relace Události. Na podzim totiž management v reakci na druhou vlnu koronaviru rozhodl o prodloužení celého projektu a také vysílacího času. Vysílání ČT3 od prosince končilo až v deset večer a začínalo v 5.59, kdy kanál sdílel Dobré ráno, na něž navazovalo původní Dobré ráno plus s podtitulem „startovací dávka pohody pro dříve narozené“. Po novém roce přibyly ještě Zprávy ČT3, dvanáctiminutová relace, která ve všední dny běží od 10.15 a vyznačuje se „přehlednějším grafickým zpracováním a klidnějším tempem moderace“.

Ročně za 60 milionů 

V roce 2020 získal kanál podíl 1,11 % v cílové skupině 15+, respektive 1,85 % ve skupině 65+, chválili ho též radní. „ČT3 naplňuje a navyšuje veřejnou službu. To, že rychle získala dobrý divácký ohlas, dokazuje, že tak má ČT3 konat,“ prohlásil radní a zpravodaj zprávy o programu ČT3 Luboš Xaver Veselý loni v březnu. Zmínil ale i pár výtek. Kanál by podle něho měl například zařazovat i víc zábavních pořadů, které vznikly po roce 1989. Celkově ale stanici považuje za jeden z nejúspěšnějších projektů veřejnoprávní televize.

Milan Fridrich, ředitel programu ČT, si v samotné zprávě shrnující první rok fungování pochvaluje, že stanicí se podařilo „zaujmout diváky z menších sídel do pěti tisíc obyvatel a také více diváků se základním vzděláním či vyučené, které se dosud nedařilo v takové míře oslovit“. Stanice si také podle pravidelných výzkumů získala celkově pozitivní hodnocení diváků. Rok po startu se proto Česká televize fungování kanálu rozhodla prodloužit minimálně do konce roku 2021, což přítomní radní jednomyslně posvětili. Kanál už neměl označení „experimentální“, stala se z něj „významná služba“.

ČT původně odhadovala, že celoroční provoz kanálu ročně vyjde na 80 až 95 milionů Kč, odhad později snížila. To potvrdil i ředitel Dvořák minulý týden na tiskové konferenci, kde oznamoval škrty. „Hledáme pořady, které na sobě nemají navázány provozovací poplatky, náklady letos nebudou vyšší než 60, 70 milionů,“ prohlásil. Náklady okolo 60 milionů Kč avizoval už na jaře 2021 i Fridrich. „Není to málo, ale taky to není hodně v kontextu toho, že kanál vysílá 18 hodin denně a dokáže si najít spoustu diváků,“ prohlásil ředitel programu. Připomněl též, že se do vysílání dostávají také akviziční seriály jako Jistě, pane ministře, Haló, haló! nebo Sága rodu Forsytů, které nakonec v roce 2021 tvořily 8 % programu.

V roce 2021, druhém roce vysílání, ČT3 mírně navýšila podíl u skupiny 15+ na 1,28 %, u cílové skupiny zůstal podíl téměř stejný, 1,83 %. Nejsledovanějším pořadem byl Silvestr, který se nevysílal z roku 1989, následovaný komedií Kam slunce nechodí a scénkami Felixe Holzmanna Řekněte mi, kdo to je. Zprávu shrnující uplynulý rok ČT3 schválili radní letos v dubnu taktéž jednomyslně. Kanál přitom brali už jako stálou a bezproblémovou součást nabídky. Počítají s ním totiž i dlouhodobé plány na roky 2022 až 2026, které radní schválili letos v únoru.

Co říkají dlouhodobé plány ČT o stanici ČT3

Program ČT3 vznikl v roce 2020 jako doplnění a rozšíření stávající programové nabídky České televize. Na základě zkušenosti s dosavadním vysíláním, které naplnilo veškeré cíle spojené se spuštěním kanálu, zejména uspokojení diváckých potřeb starších diváků, při efektivním využívání archivních pořadů vlastní tvorby České televize a v souladu s mimořádné příznivou odezvou veřejnosti, se Česká televize rozhodla s provozem programu pokračovat a ČT3 se tak stala součástí programové nabídky České televize. Financování dalšího vysílání programu ČT3 bylo umožněno díky potvrzení možnosti současného způsobu účtování DPH i po roce 2021.

Programové služby ČT3 předpokládané v plánovacím horizontu:

  • Program ČT3 bude vysílat ve všední dny od 6.00 a víkendu a svátcích od 9 hodin ráno do noci s plovoucí stopáží.
  • Program se v souladu s využitím zejména pořadů archívního fondu a jejich reprízového potenciálu zaměřuje především na starší diváckou skupinu 65+, přičemž nevylučuje i mladší věkové skupiny, pro které toto vysílání funguje jako připomenutí toho, co se natočilo za dobu existence ČT.
  • Ve vysílání budou zastoupeny i pořady se skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a bude rovněž zpřístupňováno pro osoby se zrakovým postižením.
  • Ve vysílání bude rovněž bohatě zastoupená archívní tvorba regionálních televizí TS Ostrava i TS Brno.
  • Ve vysílání se objevují a budou i nadále objevovat špičkové akviziční seriály, které si pozornost zasloužily už při prvních uvedeních na obrazovky.
  • Připomínat významná životní jubilea předních umělců, zejména z oblasti hrané tvorby, zábavy a hudby.

Zdroj: Česká televize

Pořady z ČT3 se jinde vesměs neuplatní

Ve zmíněném dokumentu management uvádí, že na provoz ČT3 budou peníze aspoň do konce roku 2024, do té doby totiž poslanci prodloužili výjimku pro odpočty DPH, která v případě České televize dělá okolo 300 milionů Kč ročně. Tytéž plány nicméně varují, že pokud nebude po roce 2024 zvýšen poplatek a současně už televize nebude moci sahat do rezerv, což schválený dokument zapovídá, začne ČT s omezováním programu. To management avizuje už několik posledních let, když odkazuje na to, že poplatek se nezvyšoval od roku 2008. Naproti tomu stojí inflace, nárůst mezd i fixních výdajů, což ve střednědobém horizontu nedovoluje udržet tak širokou nabídku, jakou dnes ČT poskytuje.

Radikální krok – propuštění 250 lidí, omezení původní tvorby, koprodukcí či nákupů sportovních práv – nakonec přichází pod vlivem stávající krize dřív, než se čekalo. Úsporný plán, který ředitel Dvořák oznámil na konci května, má během let 2023 a 2024 přinést 910 milionů Kč, z toho dva škrtnuté roky vysílání ČT3 dělají 120 milionů Kč. Management předpokládá, že reálná částka za provoz by pro všeobecné zdražování byla ještě vyšší. Retrokanál České televize tak na konci roku pravděpodobně přestane vysílat, byť zatím není jasné, jak se k jeho konci postaví radní, kteří budou muset revizi schválit. Na květnovém zasedání, které proběhlo ještě před oznámením škrtů, dali radní nicméně najevo, že s přehodnocením dlouhodobých plánů počítají.

„Pořady z archivních fondů ČT budou sice zařazovány do vysílání ostatních kanálů, ale s daleko menší frekvencí. A to jak z dramaturgických, tak technologických důvodů,“ stojí v dokumentu, který shrnuje plánované úspory. Oba důvody popsal ředitel programu Fridrich už v únoru, kdy radním představoval zprávu o programu ČT3. Technologický problém spočívá ve špatné kvalitě některých pořadů, které by vizuálně nezapadaly do vysílání prvního či druhého kanálu. Tam se navíc podle Fridricha nehodí ani z pohledu dramaturgie. Na ČT1 podle něho patří hlavní původní premiérová tvorba, na ČT2 dokumenty a kultovní filmy. „Na ČT3 se otevřel prostor pro pořady, které se dlouho nevysílaly. Operety, dechová hudba, zábavní soutěže, to jsou věci, které by na jiných kanálech působily podivně, protože to je opravdu historie. ČT3 ji ale může zpřítomnit,“ popisoval radním. Ti se pravděpodobně budou úsporami zabývat na své příští schůzi, kterou plánují na 22. června.

Sdílejte