V Cannes se rozdávali Lvi v kategorii Film Craft, ale na české práce se nedostalo. VMLY&R neproměnila ani jednu ze tří svých nominací. Zůstává ale jedinou českou agenturou, která své práce dostala na shortlist a další šanci má v kategorii PR. Grand Prix z kategorie Film Craft mají agentury Final Cut a Droga5 za kampaň pro noviny The New York Times. V soutěži Young Lions bohužel české týmy nedosáhly na první tři pozice v kategoriích Print ani Marketers.

Kodada si v Gebrüder Weiss přibral marketing

Jan Kodada

Jan Kodada

Tuzemská pobočka rakouské logistické společnosti Gebrüder Weiss posiluje a rozšiřuje svůj marketingový tým v Česku. Jan Kodada, dosavadní obchodní ředitel, je nově zodpovědný za rozvoj a řízení marketingového oddělení. „Roste nejen poptávka po dopravních službách, ale i po komplexních logistických službách. Mojí ambicí je posunout český Gebrüder Weiss blíž zákazníkům a zvýšit podíl logistických služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ plánuje Kodada, absolvent magisterského a následně doktorského studia na Fakultě dopravní na ČVUT, který ve firmě pracuje od roku 2008. Gebrüder Weiss zajišťuje pozemní, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení na míru. V Česku zaměstnává 367 lidí.