Kolaps Mladé fronty „hrozí doslova každým dnem“

Insolvenční správkyně zadluženého vydavatelství opět apeluje na soud, aby rychle rozhodl o způsobu úpadku Mladé fronty. Podnik mezitím generuje ztrátu až 90.000 Kč denně.

Modřanské sídlo vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta. Foto: Profimedia.cz

Tradiční modřanské sídlo musela Mladá fronta začátkem léta opustit. Foto: Profimedia.cz

Zadlužený mediální dům Mladá fronta sice šetří na provozu i na lidech, přesto nezvládá sehnat si dost peněz na provoz. Za poslední půlrok podnik hospodařil se ztrátou přes 28 milionů Kč, dluží na obchodních závazcích, odvodech mezd i za nesplacený provozní úvěr včetně úroků. „Provoz závodu je ztrátový a jeho kolaps hrozí doslova každým dnem,“ shrnuje insolvenční správkyně Petra Hýsková ve své aktuální zprávě pro Krajský soud v Českých Budějovicích. Na soud apeluje, aby co nejrychleji rozhodl o způsobu úpadku Mladé fronty. „V opačném případě již nebude co zachraňovat,“ uvádí. Reorganizace už podle ní není možná, nezbývá než na majetek Mladé fronty prohlásit konkurz. 

„Hospodářská situace dlužníka vyžaduje rychlé řešení,“ potvrzuje management Mladé fronty. Upozorňuje, že ztráta mediálního podniku se navyšuje o miliony korun každý měsíc. „Jen rozdíl mezi tržbami na jedné straně a výkonovou spotřebou a osobními náklady na straně druhé činil v září a říjnu částku blížící se 90.000 Kč denně,“ zdůraznil opatrovník Mladé fronty Šimon Peták. Soudu sděluje, že firma těžko získává inzerci pro své časopisy na letošní čtvrté čtvrtletí i na celý příští rok. Inzerce na nadcházející rok se domlouvá vždy právě koncem toho předchozího.

Letošní vývoj hospodaření Mladé fronty

  květen červen červenec srpen září říjen*
tržby 13.265 11.566 7.916 7.077 10.065 9.500
výkonová spotřeba 6.801 6.417 3.914 4.046 4.829 4.900
osobní náklady 11.100 10.697 9.350 8.103 7.901 7.200
odpisy 450 450 450 450 450 450
výsledek hospodaření -5.086 -5.998 -5.798 -5.522 -3.115 -3.050

*výhled. V tisících Kč. Zdroj: zpráva managementu Mladé fronty z 5. listopadu 2020

Mladá fronta je od února v úpadku, v květnu ji budějovický soud poslal do konkurzu a v září šel podnik do elektronické aukce. Vzápětí ale konkurz, potažmo dražbu zrušil Vrchní soud v Praze. Ten ještě koncem října odmítl nechat přesunout insolvenční řízení k pražskému městskému soudu, prakticky se ale ohledně budoucnosti Mladé fronty za dva měsíce nic nevyřešilo.

Z aukce mohla Mladá fronta získat 50,1 milionu Kč, na to ale kvůli zrušení dražby nedošlo. Marně také uplynula lhůta nabídky nakladatelské skupiny Albatros Media odkoupit knižní divizi Mladé fronty - včetně zaměstnanců a pohledávek - za 35 milionů Kč, pokud by se to stihlo do konce října. „Výsledkem prodlení ve věci zpeněžení majetkové podstaty je tak stav, kdy oproti situaci, kdy konkurence v září 2020 byla ochotna za cenné složky majetkové podstaty nabídnout v souhrnu částku ve výši desítek milionů korun, nyní získává personální složku závodu a s ní související hodnotu prakticky bezúplatně,“ konstatuje insolvenční správkyně Hýsková. Ta se proti tomu, aby Mladá fronta odprodala jen knižní divizi, v říjnu postavila - smysl podle ní dávalo, aby se podnik prodal jako celek.

„V oblasti knižní produkce dochází k masivnímu vypovídání smluv ze strany autorů, což má negativní dopad na tržby a hodnotu skladových zásob knih. V oblasti medicínských titulů deklarují odborné lékařské společnosti nezájem na pokračování spolupráce se subjektem v úpadku pro rok 2021,“ popisuje opatrovník Peták. V takové situaci rovněž Mladé frontě odcházejí lidé: „V personální rovině dochází k další erozi důležitých zaměstnanců a spolupracovníků, kteří přecházejí zpravidla do konkurenčních vydavatelství.“ Po lidech z online týmu Mladé fronty tak sáhlo Internet Info, po části obchodníků vydavatelství A 11, odešla též dlouholetá šéfka komunikace. Kvůli komplikacím, které popsal, se podle Petáka dostává Mladá fronta „na personálně-provozní limit u velké části činností a aktivit“. „Dalšími výpověďmi ze strany zaměstnanců a spolupracovníků by hrozilo ukončení vydávání některých titulů a tedy skokový nárůst zapodstatových pohledávek z důvodu vrácení nevyčerpaného předplatného,“ uzavírá opatrovník Peták.

Ochranné známky i doména zastaveny CPI

Na takzvaných zapodstatových pohledávkách firma k 3. listopadu dlužila celkem 53,2 milionu Kč, přičemž 21,5 milionu tvořily závazky z obchodního styku po splatnosti, 8,5 milionu odvody mezd od května do září po splatnosti a 23,2 milionu nesplacené provozní financování, které Mladé frontě poskytla skupina Czech Property Investmensts (CPI) miliardáře Radovana Vítka. Úvěrový rámec od CPI byl 45 milionů Kč, přičemž Mladá fronta z něj celkem ve čtyřech žádostech čerpala dohromady právě 23,2 milionu. Podle smlouvy měla vše splatit v půli května, tedy ke dni vyhlášení konkurzu. Neposlala ale ani korunu. Úrok z prodlení jen do října narostl o víc než milion korun.

Vítkova CPI jako jeden ze zajištěných věřitelů Mladé fronty teď vůči mediální firmě uplatňuje pohledávku v celkové výši 24,5 milionu, a to za zmíněné úvěrové financování. „Další provoz dlužníka je prakticky paralyzován, když tento věřitel přistoupil k zahájení realizace svého zajištění, mimo jiné na pohledávkách z obchodního styku - tímto se cash flow dlužníka dostává na nulovou hodnotu,“ popisuje insolvenční správkyně Hýsková.

Vítkově CPI nakonec mohou připadnout zapsané ochranné známky Mladé fronty a také internetová doména finance.cz, na níž Mladá fronta provozuje web s milionovým publikem. Kromě pohledávek z obchodního styku totiž CPI zajistila své pohledávky právě známkami a jednou z lukrativních domén. Několik desítek známek zastavených ve prospěch CPI zahrnuje mimo jiné značku klíčového časopisového titulu Mladé fronty, ekonomického týdeníku Euro. Ale také třeba značku E15, pod níž Mladá fronta vydávala ekonomicky zaměřený deník, který před čtyřmi lety spolu s dalšími tiskovinami prodala skupině Czech Media Invest.

Jediným akcionářem Mladé fronty je Boušek

Zástavní smlouvy začátkem března za Mladou frontu podepsali Markéta Nováková jako tehdejší předsedkyně představenstva a Tomáš Černý jako tehdejší člen představenstva. Ani jeden už ve vrcholném orgánu Mladé fronty nepůsobí, jediným členem představenstva je nyní Jozef Ulbricht. A jediným akcionářem podniku, který byl dosud dlouhá léta spjatý s Františkem Savovem, je nyní podle obchodního rejstříku Pavel Boušek.

Boušek akcie Mladé fronty koupil v květnu od společnosti Crane Constancy Investments, za níž stojí Michal MartinkoBraňo Prieložný. Crane Constancy - jak oznámila v únoru - akcie koupila na základě největší pohledávky za mediálním podnikem, kterou převzala od spořitelního družstva Artesa. „Mladá fronta se dostala do insolvence poté, co jí spořitelní družstvo Artesa v důsledku insolvenčního řízení zesplatnilo provozní kontokorent,“ informoval tehdejší generální ředitel Mladé fronty Jan Mašek.

Maškův nástupce Karel Novotný později popsal, že primárním důvodem problémů, do nichž se Mladá fronta na přelomu loňska a letoška dostala, byl nedostatek cash flow. Ztrátová totiž byla i v minulých letech.

Hospodaření Mladé fronty, v milionech Kč

  2017 2018 2019 2020*
tržby 222 258 276 294
hospodářský výsledek -86 -45 -23 -3

* dřívější rozpočet. Zdroj: zpráva od právního zástupce Mladé fronty v insolvenčním rejstříku

„Mladá fronta potřebovala ke svému fungování externí zdroj financování, který získávala od svého akcionáře – Františka Savova. Problémy nastaly ve druhém, respektive třetím čtvrtletí loňského roku, kdy se akcionář rozhodl provoz vydavatelství již dále nefinancovat,“ řekl Novotný v červnu webu Info.cz.

Další vývoj