Komerční televize se bouří proti zvýšení poplatku za ČT, nejdřív chtějí diskusi o veřejné službě

Nova, Prima a Óčko kritizují, že vláda chce navýšit poplatky a rozšířit okruh poplatníků, ale nechat České televizi reklamu i sponzoring. Novelu žádají stáhnout a důkladně přepracovat.

Marek Singer, Petr Dvořák a Daniel Grunt na výroční konferenci Digimedia v sídle České televize

Generální ředitelé Primy Marek Singer, České televize Petr Dvořák a Novy Daniel Grunt na výroční konferenci Digimedia v sídle České televize letos v červnu. Foto: Digimedia

Vládní návrh takzvané velké mediální novely, která má od roku 2025 zvýšit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas a zároveň rozšířit okruh poplatníků, se setkal s dalším kategorickým odsudkem. Po Svazu průmyslu a dopravy ČT, který novelu považuje za nepřijatelnou pro firmy, se proti současné podobě návrhu vyslovila Asociace komerčních televizí, sdružující hlavní dva komerční hráče Novu a Prima a také hudební stanici Óčko z mediální skupiny Mafra. „S předloženým návrhem novely kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování,“ prohlásila dnes asociace. Zároveň nabídly „veškerou součinnost a náš expertní vhled do fungování mediálního prostředí v České republice“, aby „bylo možné si při tak zásadních zásazích do trhu správně vyhodnotit dopady a potenciální rizika pro jeho stabilitu.“

„V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Teprve pak bude možné tuto veřejnou službu ‚nacenit‘ a stanovit tedy rozpočet, se kterým je možné tuto roli efektivně plnit. Pouze v případě, že by z této diskuse vyplynulo, že stávající rozpočet není dostatečný, dává smysl odborná debata, jak by bylo možné chybějící prostředky do rozpočtu doplnit,“ argumentují Nova, Prima a Óčko.

Podle komerčních televizí návrh, jenž za vládní koalici prezentoval ministr kultury Martin Baxa (ODS), směřuje hlavně k navýšení příjmů z poplatků jejich zvýšením a rozšířením počtu poplatníků, přičemž současně v plném rozsahu zůstává zachovaný zdroj financování ČT z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. „V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši,“ uvedla Asociace komerčních televizí. Návrh tak podle komerčních hráčů může zásadně narušit stabilitu mediálního sektoru: „Měl by totiž nepochybně destrukční vliv právě na rovnováhu českého mediálního prostředí, mediální pluralitu a v neposlední řadě by velmi pravděpodobně znamenal nelegitimní zásah do hospodářské soutěže. V materiálech ministerstva kultury vložených do mezirezortního připomínkového řízení, včetně takzvané dopadové studie, je tento aspekt zcela opomenut.“

Zástupci Novy, Primy a Óčka si zároveň stěžují, že s nimi návrh nikdo neprojednal, i když ministr kultury Baxa tvrdil opak. „Se soukromými televizemi jsme v debatě o dvou věcech souběžně. Jedna věc je tato mediální novela, která povede k růstu příjmů veřejnoprávních médií, v tomto případě České televize, vedle toho jsme ale už v červenci představili velkou novelu audiovize, která v posledku, pokud se naplní, a my na tom teď intenzivně pracujeme, povede k rozšíření podpory produkce i soukromých televizí. Se soukromými televizemi o tom tedy diskutujeme v kontextu obou těchto velkých novel. Ty věci jsou opravdu spojité nádoby,“ odpovídal šéf resortu na dotaz Médiáře na nedávné tiskové konferenci. „Pravdou je, že se zástupci ministerstva kultury jsme v letošním roce v intenzivním kontaktu s ohledem na naši účast v poradní skupině k transformaci Fondu kinematografie a s tím související novelizaci zákona o audiovizi,“ uvádí teď Asociace komerčních televizí, „o to větší překvapení pro nás proto byla slova pana ministra, že zamýšlené významné navýšení financí pro Českou televizi je nutné vnímat jako téma spojené právě s transformací fondu. V rámci několikaměsíční práce poradní skupiny totiž nepadla ani jedna zmínka o jakémkoli propojení tohoto tématu s financováním veřejnoprávních médií. Ve skutečnosti zde žádné takové věcné propojení neexistuje a ani nedává smysl.“

Šéfové Novy Daniel Grunt, Primy Marek Singer a Óčka Štěpán Wolde se proti navýšení poplatků pro veřejnoprávní televizi vyslovili už v červnu na Kavčích horách, na konferenci Digimedia. Už tehdy mluvili o „zásadní disbalanci na trhu“ a „nerovných podmínkách pro komerční hráče“.

Celé stanovisko Asociace komerčních televizí

19. 9. 2023

Dne 5. září 2023 představil na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa společně se zástupci vládní pětikoalice Novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

V průběhu tiskové konference opakovaně zaznělo, že ministerstvo je v pravidelném kontaktu se zástupci vysílatelů, že s nimi byl návrh novely projednán a že při jeho přípravě byl kladen důraz na to, aby nedošlo k rozkolísání mediálního trhu.

Členové Asociace komerčních televizí, z.s., televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, se v uplynulých dnech seznámili s oznámením ministra kultury i s obsahem navrhované novely. S velkým rozčarováním bohužel musíme konstatovat, že jsme o znění předložené novely nebyli vůbec informováni, natož aby s námi byla projednána.

Pravdou je, že se zástupci ministerstva kultury jsme v letošním roce v intenzivním kontaktu s ohledem na naši účast v poradní skupině k transformaci Fondu kinematografie a s tím související novelizaci zákona o audiovizi. O to větší překvapení pro nás proto byla slova pana ministra, že zamýšlené významné navýšení financí pro Českou televizi je nutné vnímat jako téma spojené právě s transformací Fondu. V rámci několikaměsíční práce poradní skupiny totiž nepadla ani jedna zmínka o jakémkoli propojení tohoto tématu s financováním veřejnoprávních médií. Ve skutečnosti zde žádné takové věcné propojení neexistuje a ani nedává smysl.

Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích primárně směřuje k navýšení příjmů z koncesionářských poplatků jejich zvýšením a rozšířením počtu poplatníků, přičemž současně v plném rozsahu zůstává zachován zdroj financování České televize z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Teprve pak bude možné tuto veřejnou službu „nacenit“ a stanovit tedy rozpočet, se kterým je možné tuto roli efektivně plnit. Pouze v případě, že by z této diskuse vyplynulo, že stávající rozpočet není dostatečný, dává smysl odborná debata, jak by bylo možné chybějící prostředky do rozpočtu doplnit.

Navíc předpokládané dodatečné výnosy z výběru koncesionářských poplatků, se kterými počítá současný návrh novely, výrazně převyšují veškeré částky dříve zveřejněné generálním ředitelem Petrem Dvořákem v souvislosti s potřebami sanování rozpočtu České televize. Tato skutečnost vyvolává značné pochybnosti o tom, na co mají být takto navýšené prostředky použity.

Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je tak zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a zásadně by narušil stabilitu mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování.

Jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost a náš expertní vhled do fungování mediálního prostředí v České republice tak, aby bylo možné si při tak zásadních zásazích do trhu správně vyhodnotit dopady a potenciální rizika pro jeho stabilitu. Současný návrh by totiž nepochybně měl destrukční vliv právě na rovnováhu českého mediálního prostředí, mediální pluralitu a v neposlední řadě by velmi pravděpodobně znamenal nelegitimní zásah do hospodářské soutěže. V materiálech ministerstva kultury vložených do mezirezortního připomínkového řízení, včetně tzv. dopadové studie, je tento aspekt zcela opomenut.

Poslední důležitý bod, který je potřeba vzít do úvahy, je situace, ve které vláda s tímto návrhem přichází. Vysoká inflace a zdražování vede domácnosti, firmy, ale i stát k utahování opasků. Pokládáme tedy za velmi nešťastné bez jakékoliv odborné diskuze vytáhnout další stamiliony korun navíc z rodinných rozpočtů prakticky všech českých domácností.

Zvýraznění pasáží podle původního textu AKTV