Komunikaci Čedoku vede Špinar z Eso Travel

Hynka Špinara nahradil v Eso Travel Tomáš Růžička z Incheby.

Hynek Špinar

Hynek Špinar

Na nově vytvořenou pozici ředitele obchodního rozvoje a komunikace ve skupině Čedok skupiny Odien nastoupil v dubnu Hynek Špinar, předtím dlouholetý ředitel marketingu cestovní kanceláře z téže skupiny Eso Travel. V Čedoku bude zodpovědný za strategický rozvoj a řízení, za interní i externí komunikaci a stává se také mluvčím společnosti. Na Špinarovo místo v Eso Travel přišel Tomáš Růžička z Incheby.