Komunikaci České obce sokolské vede Reichl

Jiří Reichl z Ekonomického deníku přichází po Marku Brodském, který odešel řídit noviny.

Jiří Reichl

Jiří Reichl

Novým manažerem komunikace a tiskovým mluvčím České obce sokolské je od poloviny února Jiří Reichl. Posledních pět let vedl redakci Ekonomického deníku, který spadá do vydavatelství Media Network. Nahrazuje Marka Brodského, který odešel na konci roku, a to do vydavatelství A 11, řídit noviny Náš region Praha.

Reichl se v mediální branži se pohybuje od roku 1997, je dlouholetým členem PR Klubu. Byl mluvčím Ústavu pro studium totalitních režimů (2008 až 2010), ministerstva vnitra (2010) a Úřadu práce (2011 až 2013). Podílel se na komunikaci projektu Mise okřídlený lev (2018), zajišťoval mediální podporu izraelské malířce Rotem Manor při její výstavě v Praze, mediálně zastupoval klienty ze soukromého sektoru. Podílel se na scénáři i produkci dokumentu o československé vojenské pomoci Izraeli Česká křídla nad Sionem (ČT, 2008).

„Jiřího jsme vybrali především kvůli jeho zkušenostem s řízením komunikace a také na poli tiskového mluvčího, mimo jiné ve státní správě, se kterou pravidelně komunikujeme a potřebujeme tento most zintenzivnit,“ řekl Marek Tesař, výkonný ředitel České obce sokolské. „Velkou výzvou je přesah našich zpráv i mimo sportovní rubriky například do ekonomiky, státní správy, či kultury. Tam jsou jeho zkušenosti velkým příslibem.“

Se Sokolem Reichla pojí dlouholeté členství ve spolku v tělocvičné jednotě Sokol Husovice, nyní v pražských Nuslích. Byl také dlouholetým členem České asociace basketbalových rozhodčích. V Nuslích, kde bydlí, je aktivní v komunitní oblasti, pořádal několik sousedských setkání Zažít Nusle jinak, organizoval rozsvěcení vánočního stromu s programem pro děti a podílí se na dalších aktivitách v této lokalitě. „Budu se snažit ukázat veřejnosti, že Sokol nežije jen ze svých tradic, ale že je moderní živoucí organizací, která má co nabídnout všem generacím,“ řekl Reichl.