Kotelna 55 se rozrůstá, klienty chce překvapovat

Součástí nového reklamního uskupení je čerstvě i produkce a digitální i contentová agentura. „Chceme přinášet překvapivá řešení,“ říká jeho spoluzakladatel Jakub Dlouhý.

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Součástí nového volného uskupení agentur Kotelna 55 se kromě zakládajících členů nově staly i digitální agentura Brandz Friendz, produkční společnost Sunny Jim & friends Kláry Slavíkové nebo contentová agentura Autentic Media, kterou spoluvlastní Petr Hanke, Ondřej Kubík a Vojtěch Bednář. Celá Kotelna chce fungovat jako generátor integrovaných komunikačních řešení, jejichž společným znakem má být zejména překvapivost. V rozhovoru pro Médiář to uvedl managing partner skupiny Jakub Dlouhý. Ten spolu s Pavlem Zíkou chystá i sportovní agenturu Global Sports.

Proč vlastně vzniklo uskupení Kotelna 55?

Jakub Dlouhý

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Má to širší souvislosti. Název Kotelna 55 se zrodil z toho, že sídlíme v objektu někdejší kotelny. Otevřena byla kolem roku 1898, fungovala jako parní elektrárna a jejím pozůstatkem je dodnes zachovaný cihlový komín v objektu. Teplo se tu měnilo v páru, a pára pak poháněla stroje v okolí, které vyráběly to, co tenkrát lidé potřebovali. V přeneseném slova smyslu chceme, aby Kotelna ve vytváření energie opět pokračovala, tentokrát ale pro komerční značky a klienty. Když jsme tedy hledali název, spojili jsme to, co je smyslem budovy od jejího počátku, a adresu Pernerova 55.

Samotné uskupení vzniklo úplně přirozeným vývojem. Bylo tu několik agentur, jejichž spojovacím prvkem jsem byl buď já, nebo Marek Šebesťák. Agentury byly specialisty na různé části komunikace a v některých případech už spolu pracovaly. Někdy více, někdy méně. Potkávali jsme se i mimopracovně, při hovorech sklouzávali na práci, až jsme si řekli, že nás to spolu baví a chceme sdílet nejen volný čas, ale i pracovní.

Funguje Kotelna 55 jenom jako značka, nebo i právní subjekt?

Je to primárně značka. Ale vytvořili jsme i právní subjektivitu, protože zde vidíme pro budoucnost i obchodní potenciál. Zatím ho nehodláme nijak tlačit, ale do budoucna se nebráníme tomu, aby Kotelna 55 byla pro klienty plnohodnotnou značkou. [V současnosti je Kotelna 55 společnost s ručením omezeným, jejímiž spoluvlastníky jsou agentury Concept One a Pleon Impact, které drží po 40 %, a agentura Detonate, jež má 20 % - pozn. red.]

Agentury budou dál fungovat pod svými stávajícími značkami?

Určitě. Kotelna 55 je uskupení, není to další agentura, to podtrhuji. Je to volné uskupení agentur a talentovaných jedinců, kteří mají společný pohled na marketingový a komunikační byznys a nějakou společnou vizi. Funguje to tak, že jeden typ agentur dostává od klienta nějaké zadání. Ve standardním způsobu fungování si nad ním agentura sedne se svým seniorním týmem a vytvoří aktivační koncept nebo řešení, které představí klientovi. A u nás, díky vzájemné blízkosti všech subjektů, si na to sedne nejen se svým seniorním týmem, ale napříč seniorními týmy všech agentur. Tak může vzniknout řešení, které je specializované z hlediska dané agentury, ale je obohaceno také nápady dalších členů uskupení. Řešení je tak podle nás lepší, efektivnější a integrovanější. Říkáme tomu, že přinášíme překvapivá řešení.

Nehrozí konflikt zájmů, pokud členské agentury uskupení mají klienty v konkurenčním vztahu?

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Teoreticky ano, ale mohl by hrozit úplně stejně jako velkým mezinárodním agenturám, které mají své dcery pro různé oblasti komunikace. Každá agentura začleněná do Kotelny 55 je svébytná společnost nezávislá na ostatních, Kotelna je čistě dobrovolné uskupení. 

Jde o otevřené uskupení?

Ano. Uskupení založilo několik agentur, tedy Concept One, Pleon Impact, Mr. Jones a Detonate, ale je otevřené i dalším. Našimi spolupracujícími subjekty jsou třeba digitální agentura Brandz Friendz nebo filmová a video produkce Sunny Jim & friends. Další spolupracující agenturou je Autentic Media v čele s novinářem a píáristou Vojtou Bednářem, který má dramatický přesah do digitálního prostředí contentu a miluje auta [provozuje web s netradičními recenzemi Autodlak - pozn. red.]. Pleon Impact i Concept One řeší často případy, kde se právě tyto specializace potkávají. Pleon Impact například vyhrál nedávno výběrové řízení na PR servis pro Mercedes-Benz Česká republika a mohli jsme volit, zda jít klasickou cestou, nebo se snažit přidat něco navíc.

A tak to má fungovat u každého většího projektu. Pro nás je klíčové sestavit pro klienta tým složený ze specialistů, který přinese byznysově zajímavé, nestandardní a jak říkáme, v pozitivním smyslu překvapivé řešení. Vše chceme založit na tom, že rozumíme cílovým skupinám a na každou dílčí část komunikace máme specialisty. Teď si třeba povídáme o velmi specifickém projektu, který připravujeme spolu projektu s pořadatelem koncertů zahraničních kapel, Robertem Porkertem ze společnosti Live Nation. Ta sem vozí a organizuje koncerty zahraničních i českých interpretů, za čímž je obrovský potenciál. A náš připravovaný projekt by měl být spojen s příštím koncertním turné Lucie, která letos slaví 30 let fungování na trhu. Jsem přesvědčený, že jde o koncept, jaký tu ještě nebyl.

Můžete být konkrétnější?

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Zatím ne. 

Spadá sem i projekt sportovní agentury, kterou chcete spustit? Už je známo její jméno?

Ano, je to sportovní agentura Global Sports. Ta ale není součástí Kotelny 55, protože Kotelna sdružuje specialisty na komunikaci. A Global Sports nebude komunikační, ale agentskou agenturou. Je to můj projekt, který připravuji se sportovním agentem Pavlem Zíkou. Agentura bude zastupovat fotbalisty, hokejisty a sportovce z dalších disciplín. Budeme se mimo jiné starat o to, aby osobnostní práva sportovců byla co nejefektivněji využita. A to jak s ohledem na budování značky samotného sportovce, tak i ve smyslu byznysovém. Sportovec tak využije svůj úspěch pro získání finančních prostředků. Global Sports tedy není a nebude součástí Kotelny 55, ale je naopak typickým příkladem klienta, který by mohl využívat jejích služeb. 

Je-li Kotelna volné uskupení otevřené dalším agenturám, které navíc sídlí v pražském Karlíně, napadá mě, že hned za rohem je sídlo agentur Proximity Prague a Mark/BBDO, k nimž má konkrétně Marek Šebesťák historický vztah. Nepřijdou k vám nějaké posily i odtamtud?

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Zatím nic takového neplánujeme. 

Existují už nějaké projekty, pod nimiž by byla podepsána Kotelna 55 jako celek?

Pokud jde o byznys, rozdělili jsme si fungování Kotelny 55 pracovně do dvou fází. V té první se s ní klient přímo nepotká a seznámí se s Kotelnou jen zprostředkovaně přes některou z členských agentur. Zadání tedy dostává daná agentura, s níž spolupracují ostatní specialisté. Realizovali jsme už tak řadu projektů, které ani nebyly podobně vnímány, ale šly napříč agenturami. S Pleonem šlo například o spolupráci pro Český olympijský výbor nebo pro značku Alpine Pro, s Brandz Friendz jsme dělali pro Adidas nebo pro Českou spořitelnu, podobně i s Mr. Jones nebo Detonate. Teprve ve druhé fázi počítáme s tím, že by Kotelna 55 mohla být pro klienty přímým partnerem a mohla vstupovat například do tendrů. Ale začátek druhé fáze necháváme zatím naprosto otevřený, protože si chceme ověřit, že nám to funguje. Nebudeme se do ničeho tlačit. Nejdřív chceme, aby každá z agentur a každý ze spolupracujících jedinců našli v uskupení svůj smysl, abychom se naučili vzájemně komunikovat, sdílet informace, spolupracovat a provazovat služby, a teprve poté může přijít další krok.

A kdy takový krok přijde?

To je zatím předčasné. Letos to neočekávám, ale nikdy neříkej nikdy. Teď se chceme soustředit na jednotlivé agentury a další spolupracující subjekty, aby každý z nich mohl těžit z potenciálu skupiny maximum.

Může s tím, že by chtěla být také součástí Kotelny, přijít i nějaká další agentura nebo agentury?

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jakub Dlouhý. Foto: Vojtěch Herout

Jednoznačně ano, budeme moc rádi. Součástí internetových stránek, které právě spouštíme, bude i výzva agenturám a talentovaným jedincům, ať s námi spolupracují. I samotné prostory Kotelny by měly sdílení této energie pomáhat. Je tu kavárna, kde si můžeme dát přes den kávu a večer panáka, jsou tu prostory, kde můžeme dělat školení nebo konference, kde se můžeme bavit o práci nebo se jen bavit. Je to určitý středobod celého uskupení. Karlín je dostupný, každý by se sem měl jednoduše dostat a vždycky by tu měl najít  někoho, kdo mu pomůže s jeho problémy.

Prostor je váš, nebo pronajatý?

Pronajatý.

A kdo platí nájem?

Kotelna 55, ale podílejí se na něm všechny zúčastněné agentury, každá podle své velikosti.

Jaké agentury tvoří Kotelnu 55

Kdo vlastní firmu Kotelna 55

  • Concept One (40 %)
  • Pleon Impact, oficiálně Impact PR & Consultancy (40 %)
  • Detonate (20 %, stoprocentně ji vlastní Concept One)

Majetkově spojená spolupracující agentura

  • Mr. Jones (75 % Concept One, 25 % Michal Řezníček)

Nezávislé spolupracující agentury

  • Brandz Friends (30 % Martin Svoboda, 30 % Abalessa, 30 % Tavast, 10 % Eduard Krečmar)
  • Sunny Jim & friends (100 % Klára Slavíková)
  • Autentic Media (rovným dílem Petr Hanke, Ondřej Kubík, Vojtěch Bednář)

Jakub Dlouhý

Svou kariéru zahájil v roce 1995 jako marketingový manažer mediálního domu Stratex Communications, kde měl na starost marketing rádia Impuls. Od roku 2000 do roku 2002 působil jako manažer sportovních eventů mediální agentury OMD Czech, v roce 2002 se stal výkonným ředitelem sportovně-marketingové agentury Event Concept, která se v roce 2009 změnila na Concept One. Na přelomu loňského a letošního roku založil spolu s Markem Šebesťákem volné agenturní uskupení Kotelna 55, které vede z pozice managing partnera.