Krajský soud vyhlásil konkurz na Mladou frontu

„V úterý se spojím s vedením dlužníka a začneme připravovat kroky, abychom zachránili značku,“ plánuje teď insolvenční správkyně. Podle ní má Mladá fronta cash flow na nule.

Modřanské sídlo vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta. Foto: Profimedia.cz

Tradiční modřanské sídlo musela Mladá fronta začátkem léta opustit. Foto: Profimedia.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil konkurz na vydavatelství Mladá fronta. Firma je v insolvenci. Podle soudu tak bude možné co nejvíc uspokojit věřitele. Informaci zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dnes ČTK potvrdila insolvenční správkyně vydavatelství Petra Hýsková. Soud dnešním verdiktem zároveň zamítl návrh na reorganizaci, který koncem dubna podal jeden z věřitelů Mladé fronty, firma Jaromír Soukup Consulting. 

Soud rozhodl, že úpadek Mladé fronty vyřeší konkurzem, protože už podle něj žádný jiný způsob nepřichází v úvahu. „Toto rozhodnutí s přihlédnutím ke stádiu, v němž se insolvenční řízení nachází, považuje [soud] rovněž za souladné se zásadou rychlého a hospodárného insolvenčního řízení vedoucího k dosažení co nejvyššího uspokojení uplatněných pohledávek věřitelů,“ uvedl v odůvodnění soudce Miloš Vondráček, který má teď spis přidělen. Vrchní soud v Praze zrušil v září prohlášení konkurzu na Mladou frontu kvůli možné podjatosti soudce krajského soudu Zdeňka Strnada vůči Mladé frontě, případně dalším účastníkům řízení. Vrchní soud v Praze odmítl návrh soudce Vondráčka, aby řízení převzal Městský soud v Praze. Důvody, že vydavatelství i většina věřitelů sídlí v Praze, považuje Vrchní soud za nedostatečné.

Vydavatelství i insolvenční správkyně žádali soud, aby co nejdřív konkurz na majetek Mladé fronty prohlásil. „Je to vyústění dané situace. V úterý se spojím s vedením dlužníka a začneme připravovat kroky, abychom zachránili značku,“ řekla dnes ČTK Hýsková. Ta minulý týden konstatovala, že provoz vydavatelství je ztrátový a „jeho kolaps hrozí doslova každým dnem“. Nemá dost příjmů ani na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou.

Letošní vývoj hospodaření Mladé fronty

  květen červen červenec srpen září říjen*
tržby 13.265 11.566 7.916 7.077 10.065 9.500
výkonová spotřeba 6.801 6.417 3.914 4.046 4.829 4.900
osobní náklady 11.100 10.697 9.350 8.103 7.901 7.200
odpisy 450 450 450 450 450 450
výsledek hospodaření -5.086 -5.998 -5.798 -5.522 -3.115 -3.050

*výhled. V tisících Kč. Zdroj: zpráva managementu Mladé fronty z 5. listopadu 2020

Ztráta vydavatelství roste měsíčně o miliony korun. Na takzvaných zapodstatových pohledávkách firma k 3. listopadu dlužila celkem 53,2 milionu Kč, přičemž 21,5 milionu tvořily závazky z obchodního styku po splatnosti, 8,5 milionu odvody mezd od května do září po splatnosti a 23,2 milionu nesplacené provozní financování, které Mladé frontě poskytla skupina Czech Property Investmensts (CPI) miliardáře Radovana Vítka. Úvěrový rámec od CPI byl 45 milionů Kč, přičemž Mladá fronta z něj celkem ve čtyřech žádostech čerpala dohromady právě 23,2 milionu. Podle smlouvy měla vše splatit v půli května, tedy ke dni vyhlášení konkurzu. Neposlala ale ani korunu. Úrok z prodlení jen do října narostl o víc než milion korun.

Vítkova CPI jako jeden ze zajištěných věřitelů Mladé fronty teď vůči mediální firmě uplatňuje pohledávku v celkové výši 24,5 milionu, a to za zmíněné úvěrové financování. „Další provoz dlužníka je prakticky paralyzován, když tento věřitel přistoupil k zahájení realizace svého zajištění, mimo jiné na pohledávkách z obchodního styku - tímto se cash flow dlužníka dostává na nulovou hodnotu,“ popsala insolvenční správkyně Hýsková.

Vítkově CPI nakonec mohou připadnout zapsané ochranné známky Mladé fronty a také internetová doména finance.cz, na níž Mladá fronta provozuje web s milionovým publikem. Kromě pohledávek z obchodního styku totiž CPI zajistila své pohledávky právě známkami a jednou z lukrativních domén. Několik desítek známek zastavených ve prospěch CPI zahrnuje mimo jiné značku klíčového časopisového titulu Mladé fronty, ekonomického týdeníku Euro. Ale také značku E15, pod níž Mladá fronta vydávala ekonomicky zaměřený deník, který před čtyřmi lety spolu s dalšími tiskovinami prodala skupině Czech Media Invest.

Zástavní smlouvy začátkem března za Mladou frontu podepsali Markéta Nováková jako tehdejší předsedkyně představenstva a Tomáš Černý jako tehdejší člen představenstva. Ani jeden už ve vrcholném orgánu Mladé fronty nepůsobí, jediným členem představenstva je nyní Jozef Ulbricht. A jediným akcionářem podniku, který byl dosud léta spjatý s Františkem Savovem, je nyní podle obchodního rejstříku Pavel Boušek.