Křesťanské Rádio 7 dostalo digitální licenci

Stanice už vysílá na internetu a satelitu, přes DAB teď plánuje oslovit nové posluchače.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila licenci k digitálnímu vysílání Rádiu 7. To už vysílá na internetu a přes satelit. Jeho provozovatelem je brněnská firma TWR Live, kterou vlastní spolek Trans World Radio. Jeho hlavním účelem je „pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista, aby byli získáváni jeho učedníci ze všech lidí“, přičemž se zaměřuje „na kladné hodnoty, které pomáhají budovat osobní charakter jednotlivců a tím přispívají k rozvoji společnosti“. Jak dál o sobě uvádí, činí tak právě i tvorbou a šířením rozhlasových pořadů především v českém jazyce.

„Naším cílem je, aby signál Rádia 7 zasáhl co nejvíce potenciálních posluchačů v celé České republice,“ vysvětluje spolek záměr vstoupit s rozhlasovým programem do digitálních sítí. „Momentální technologický limit, daný počtem vybudovaných DAB vysílačů, je cca 70 % obyvatel,“ připomíná. Roční náklady na šíření v digitálních rozhlasových sítích odhaduje ve svém projektu na 1,64 milionu Kč, přičemž hlavní položku mají tvořit platby provozovatelům vysílačů (multiplexu), a to 1,35 milionu, další výdaje představují autorské poplatky ochranným svazům (150.000 Kč) a propagace (120.000 Kč).

„Podnikáme nezbytné poslední kroky k realizaci a věříme, že DAB vysílání Rádia 7 bude spuštěno v nejbližších týdnech. Jsme vděčni za toto rozhodnutí. Přejeme si, abychom s Boží i vaší pomocí tuto příležitost dobře využili,“ děkují tvůrci. Spolek zhruba z 85 % spoléhá na dary věřících z Česka, zbytek příjmů pochází z darů ze zahraničí. Stanice nepřijímá žádné veřejné dotace z Česka ani z Evropské unie a nevysílá reklamu.