Krňák ředitelem médií Publicis One, Říhová končí

David Krňák

David Krňák

Dosavadní ředitel agentury Zenith David Krňák v komunikační skupině Publicis One od 1. listopadu nově zastává pozici mediálního ředitele. Zastřešuje všechny mediální a digitální agentury celé skupiny, konkrétně Zenith, Blue449, Starcom, Spark Foundry a Performics a také nedávno spojeného nákupního oddělení pod značkou PMX. Jednotlivé značky budou nadále řídit jejich vedoucí. Krňák v Publicis One pracuje sedm let. Jako chief media officer bude nyní reportovat Tomáši Vargovi, řediteli celé skupiny v Česku.

Martina Říhová

Martina Říhová

Publicis One naopak na konci října opustila Martina Říhová, která naposledy v rámci skupiny zastávala pozici ředitelky integrace. Publicis One čerstvě sloučila obchod všech svých agentur a víc z nich přejmenovává.