Kupní síla obyvatel Česka vzrostla o 8 %, dominance Prahy se snižuje

Mapa kupní síly v Česku za letošní rok Zdroj: GfK

Mapa kupní síly v Česku za letošní rok Zdroj: GfK

Průměrná kupní síla obyvatel Česka v letošním dosáhla 218.000 Kč za osobu na rok Oproti předchozímu období se jedná o 8% nárůst. Nejvyšší úroveň kupní síly mají obyvatelé hlavního města Prahy, která celkový průměr převyšuje o téměř 30 %. I přes to se v poslední době ukazuje, že se dominance Prahy mírně snižuje. V přepočtu na obyvatele meziročně nejvíce vzrostla úroveň kupní síly na Olomoucku, Přerovsku a Šumpersku (kolem 11 %), nejméně v okresech České Budějovice a Pardubice (méně než 6 %). Data pocházejí z výroční studie Kupní síla 2017 výzkumné agentury GfK. 

Praha stále nejvyšší, ale s mírným poklesem

Disponibilní příjmy každého Čecha, Moravana nebo Slezana činí podle studie každý měsíc 18.000 Kč. Tato hodnota vyjadřuje průměr republiky a má výrazné regionální i lokální odchylky. V Česku jsou obce, jejichž obyvatelé disponují v průměru pouze polovinou této hodnoty a na druhé straně i obce, kde se průměrná hodnota kupní síla na obyvatele pohybuje přes 130 % celostátního průměru.

„Tradičně nejvyšší kupní silou disponuje Praha. Průměrný index kupní síly obyvatel hlavního města se pohybuje na hodnotě 129,9 % celostátního průměru. V posledních letech se index kupní síly Prahy vůči ostatním částem Česku mírně, ale vytrvale snižuje – v roce 2015 dosahovala Praha hodnoty 131,8 % celostátního průměru, v roce 2016 131,3 %,“ uvedl František Diviš, seniorní projektový manažer z GfK.

Neznamená to, že by reálná hodnota kupní síly v Praze klesala, ale v některých regionech roste kupní síla často rychleji než v Praze, proto se poměr vyrovnává. Vyšší růst kupní síly je například ve východní části republiky, především v oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje, s výjimkami také v severozápadní části Česka. Naopak nižší nárůst hodnoty kupní síly je vidět v ekonomicky tradičně silnějších regionech – v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji. Nejnižší kupní sílu má okres Brutnál, kde je index kupní síly 81,8 %. 

Kupní síla v Brně roste rychleji v Česku jako celku

Kupní síla v Brně za letošní rok. Zdroj: GfK

Kupní síla v Brně za letošní rok. Zdroj: GfK

Příkladem města s rychle rostoucí kupní silou je například moravská metropole Brno, kde od roku 2010 vzrostla kupní síla o téměř 27 % (v Česku jako celku pouze o 22 %). „Ve velkých městech jako je Brno lze také nalézt výrazné mikrolokální rozdíly v kupní síle, založené na sociálních rozdílech v jednotlivých částech města, nové bytové výstavbě a dalších lokálních fenoménech.  Studie například zjistila, že v případě Brna představují v rámci města tyto rozdíly až 25 %, obdobná situace panuje samozřejmě i v dalších velkých městech a v budoucnu tyto trendy budou dále pokračovat,“ dodal Šimon Dvorský, rovněž seniorní projekt manažer z GfK.