Kvůli rušení akcí žádají pořadatelé kompenzace od státu

Stát připravil o práci desítky tisíc občanů na neomezenou dobu, kritizují eventové agentury.

Vládní opatření zastavit kvůli koronaviru pořádání akcí s účastí nad 100 lidí drasticky postihuje celý eventový obor. Prohlásila to Česká eventová asociace, která sdružuje pořadatelské agentury. „V přímém důsledku jsou zasaženy desetitisíce pracujících – zaměstnanců i živnostníků – a stovky firem – pořadatelé eventů i jejich dodavatelé. Pro celý obor to prakticky znamená zastavení veškeré činnosti, ztrátu zakázek i zmařené investice do rozpracovaných projektů,“ tvrdí spolek.

„Jakkoli vnímáme vážnost virové nákazy, jsme překvapeni razantními zásahy bez konzultace se zástupci našeho oboru. Zrušení akcí se negativně týká nejen dodavatelů, ale i zadavatelů. Jsou zrušeny naplánované veletrhy, firemní školení, akce pro odběratele. Tyto akce se vždy pořádají s cílem zlepšit prodej zboží, vyškolit obchodníky a zákazníky nebo posílit vztahy mezi spolupracovníky či zákazníky a mají vždy přímý vliv na obchodní výsledky. Jejich zrušení nevyhnutelně negativně dopadne na celou ekonomiku a je v přímém rozporu s deklarovanými záměry vlády,“ píše se dále v prohlášení asociace.

Eventové agentury postrádají informace o očekávaných scénářích vývoje, s nimiž vláda pracuje, na jejichž základě by podnikatelé mohli plánovat další kroky, a nevidí nutnost podobně razantních opatření v zemích s rozvinutým eventovým trhem jako Německo, Nizozemsko či Velká Británie, přestože míra nákazy je tam podstatně vyšší. Agentury proto požadují, aby stát převzal odpovědnost za dopady těchto kroků. „Jejich časově neomezená platnost i nezdůvodnění volby počtu osob vede k tomu, že opatření vnímáme jako neuvážené a neadekvátní,“ uvádí spolek.

Potřebná pomoc pro záchranu stovek podniků, jejich desetitisíců zaměstnanců a dodavatelů – drobných firem a živnostníků – by podle nich měla obsahovat zejména:

  1. odklad plateb DPH s okamžitou platností na dobu nejméně tří měsíců po skončení této situace
  2. okamžité osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
  3. retroaktivní a budoucí odklad splatnosti všech daní, cel, odvodů na zdravotní a sociální pojištění
  4. zrychlené vyřízení vratek DPH a jiných daňových přeplatků
  5. státní podporu pro kompenzace zkrácených úvazků
  6. odklad platby daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění o jeden rok
  7. kompenzace mezd pracovníků, kteří byli zasaženi zastavením eventové výroby
  8. poskytování záruk na stávající a nové půjčky, ochranu před věřiteli při splácení bankovních úvěrů, půjček a leasingů
  9. dotace na zachování souvisejících pracovních míst s nekomplikovanou a rychlou alokací

„Okamžité provedení všech požadavků v březnu je zásadní pro zajištění likvidity většiny zasažených podniků,“ prohlašuje Česká eventová asociace.