Ladislav Dianiška: Media Club v příštím roce nabídne klientům efektivní cílení kampaní

„Na příští rok jsme dobře připraveni. Pro klienty budeme mít dostatečný reklamní prostor.“

Ladislav Dianiška

Obchodním ředitelem Media Clubu je Ladislav Dianiška

Skupina Prima představila v polovině října novou obchodní politiku pro rok 2022. Nadále plánuje zastupovat televizní skupiny Prima, Barrandov, Óčko, Atmedia, Paramount, a nic se nezmění ani na poli rádiových stanic. Zatímco u rádií došlo k navýšení cen už na podzim, televizní segment počítá s navýšením cen reklamy o 11 až 16 % až od nového roku. Ladislav Dianiška, obchodní ředitel společnosti Media Club, k tomu uvádí: „Obecně se dá říct, že televize prožívá stejně jako rádia zvýšenou poptávku ze strany klientů. My jsme ale na příští rok velmi dobře připraveni. Pro klienty budeme mít dostatečný reklamní prostor. Dokonce jsme kvůli tomu ochotni některé klienty s velmi nízkým CPP na příští rok odmítnout.“

Jak byste popsal letošní situaci?

Situace v letošním roce byla samozřejmě ovlivněna covidovou pandemií. Částečně se nám investice posunuly i do letního období, takže už nebyla ani žádná low season, na kterou jsme byli během posledních prázdnin zvyklí. Po celou dobu odbavujeme navýšený objem reklamy.

Jak reagujete na letošní převis poptávky po televizní reklamě?

Během podzimního období došlo k převisu poptávky nad nabídkou v řádech dvouciferných čísel. Je to tím, že klienti buď zvyšují investice, nebo si je přesunuli z té první části roku do druhé. Tím vytvořili obrovskou poptávku na mediální domy. A nevede to k jinému řešení než k tomu, že pokud chceme zajistit inzerentům prostor, tak musíme zaprvé zdražit, aby se poptávka snížila. Abychom těm, kteří s námi tu dohodu uzavřeli na příští rok, garantovali slíbený prostor, který si od nás koupili.

To se bavíme o dlouhodobých klientech, nebo se jedná také o klienty, kteří by přišli s novou poptávkou?

Musíme k tomu přistupovat v roli zdárného hospodáře, kdy jsme regulováni zákonnými limity, proto v případě zvýšené poptávky budeme přihlížet k historickým vazbám a objednávaným objemům.

Mohl byste zmínit, co je příčinou vyprodanosti už zmíněného reklamního prostoru?

Obecně se dá říct, že televize prožívá navýšenou vlnu zájmu s růstem poptávky po TV reklamě, a k tomu si ve chvíli, kdy je lockdown, samozřejmě lidé rádi sednou k televizi a budou sledovat cokoli, co tam hraje. Tím se zvedá sledovanost jednotlivých pořadů. Jakmile lockdown skončí, klesá sledovanost – a s tím i inventory k prodeji, což byl případ u tohoto léta a podzimu.

Svoji roli u sledovanosti samozřejmě také hraje počasí nebo roční období. Když budete mít hezké počasí, tak lidé půjdou ven a poté záleží, jestli si po příchodu sednou k televizi nebo telefonu. Čímž opět dochází ke snížení nebo zvýšení možnosti odbavit počet reklamy ročně.

Dá se tedy říct, že Media Clubu přibyli noví klienti?

Určitě, přibývají nám i menší noví klienti z různých oborů a odvětví, kteří by se rádi zviditelnili na televizních obrazovkách. Za loňský rok jsme měli nejvíce klientů ze segmentu FMCG, automotive a do třetice to byly banky a pojišťovny.

V letošní obchodní politice jste představili více cílových skupin – jaká je nadále strategická cílová skupina?

Strategickou nákupní cílovou skupinou nadále zůstává 15–69 let, ale k tomu ještě navíc přicházíme s optimalizací na 25 vybraných cílových skupin, které jsme si definovali spolu s klienty a které budeme nadále optimalizovat a rozvíjet u nich kampaně tak, abychom měli náskok před konkurencí. Do každého bundlu jsme dali nějaký podíl eGRPů, který samozřejmě vylepšuje afinitu.

Media Club Bundles

Media Club Bundles. Kliknutím zvětšíte

To znamená, že mu cílení kampaně naplánujete na míru?

Každý klient má své cílové skupiny už historicky nadefinované, my mu jen doporučíme vhodný balíček, aby jeho kampaně u nás byly efektivní a zasáhly cílovku, kterou potřebuje. Samozřejmě výsledky kampaní průběžně s klienty konzultujeme a jsme připraveni je podle zásahu optimalizovat.

Zároveň letos skupina Prima uvedla dva nové kanály (Prima StarPrima Show). Jak to tedy bude s Prima Show, která cílí na mladé ženy – bude také zakomponovaná do bundlů, budou s tímto kanálem moct klienti počítat?

Prima Show je plně zařazena od listopadu, částečně byla zahrnuta už v říjnovém bundlu a cílí především na mladé ženy.

Budete nadále nabízet klientům možnosti slev?

V obchodní politice máme stanovené dva termíny podpisů. Klientům, kteří uzavřou závazek na rok 2022 do 1. 12. 2021, bude aplikován Off Prime time index na úrovni 0,85 a Prime time index na úrovni 1,05. Klientům, kteří uzavřou závazek na rok 2022 do 13. 1. 2022, bude aplikován Prime time index na úrovni 1,05 (Off Prime time index 0,90).

Text je placenou propagací obchodního zastupitelství Media Club