Chystáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Chcete v něm ukázat svou agenturu? Přidejte se.

Lafantová mluví za rozvojovou banku Česka

Novou mluvčí Českomoravské záruční a rozvojové banky se stala Marie Lafantová.

Marie Lafantová

Marie Lafantová

Novou mluvčí Českomoravské záruční a rozvojové banky se stala Marie Lafantová, která do konce října působila jako PR konzultantka v agentuře PR. Konektor. 

Lafantová zahájila svou mediální kariéru v roce 2003 jako novinářka ve Slánských listech, dále byla například projektovou manažerkou, PR manažerkou a copywriterkou. V letech 2011 až 2014 pracovala jako redaktorka týdeníku Marketing & Media, do PR.Konektoru nastoupila v květnu 2014. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka je rozvojovou bankou Česka. Jejím akcionářem je český stát zastoupený ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj. Banka má pomáhat rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.