V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Lead připraví kampaň proti dluhům

Kampaň za 2,2 milionu Kč zadala státní Probační a mediační služba.

Veřejnou zakázku Probační a mediační služby na tvorbu osvětové kampaně proti dluhům vyhrála agentura Lead. Jejím úkolem bude mimo jiné vytvořit nový web na www.alianceprotidluhum.cz, zajistit jejich obsah, vyrobit a rozdistribuovat informační brožury, nakoupit mediální prostor v tištěných titulech a psát PR články. Hodnota zakázky dělá přibližně 2,2 milionu Kč.

Probační a mediační služba je organizační složkou českého státu, která v trestním řízení provádí úkony probace a mediace, jinými slovy usiluje o opětovné začlenění pachatelů trestných činů do běžného života bez dalšího porušování zákonů a o řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Dohlíží na ni Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Agentura Lead vznikla v roce 2001 z týmu bývalé reklamní agentury AD&M, která byla do konce roku 2000 dceřinou společností televizní stanice Galaxie Sport. Angažuje se v oblasti sociálně orientované reklamy na podporu pěstounské péče, sociálních služeb či na pomoc obětem trestných činů.