Ledové čaje kupuje většina Čechů, hlavně v létě, nejvíc znají Nestea

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z července 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek ledových čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek ledových čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek ledových čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek ledových čajů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Ledové čaje nakupuje aspoň občas 55 % Čechů, a to zejména v létě, a zejména na chuť nebo pro osvěžení. Nejvíc si lidé vybavují značky Nestea, Lipton a FuzeTea. Hlavní roli při rozhodování o koupi hraje nejčastěji chuť, cena a předchozí zkušenost. 

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v červenci 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 18. do 24. července 2019 na vzorku 504 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,49 až 1,84.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky ledových čajů znáte nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úroveň spontánní znalosti ledových čajů má značka Nestea (35 %), kterou následuje značka Lipton (25 %). Jako další v pořadí si lidé vybavují značky FuzeTea (10 %), Aquila (9 %) a Rauch (8 %). Značky Nestea a Lipton jmenovali více respondenti v nejmladší věkové kategorii 15–34 let, Lipton znají také více dotázaní z Prahy a Středočeského kraje.

Které z následujících značek ledových čajů znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Lipton, kterou uvedlo 85 % dotázaných. Mezi další značky s vysokou úrovní znalosti patří Nestea (83 %), Aquila (70 %), Rauch (63 %), Pfanner (51 %) a také FuzeTea (40 %) a Kubík (39 %). Tyto značky znají ze všech věkových skupin nejvíce mladí lidé ve věku 15–34 let, s mírným odstupem také věková skupina 35–44 let.

Nakupujete aspoň občas ledové čaje?

 • Ledové čaje nakupuje aspoň občas více než polovina dotázaných (55 %). Nejvíce toto zboží  nakupuje věková kategorie 15–34 let.

Které značky ledových čajů nakupujete?

 • Češi, kteří nakupují ledové čaje aspoň občas, nakupují ledové čaje Nestea (67 %), Lipton (54 %), Aquila (35 %) a také Rauch (27 %) a FuzeTea (26 %). Značku Aquila si nejčastěji vybírají lidé ve věku 35–44 let.

Kterou značku ledových čajů nakupujete nejčastěji? 

 • Respondenti nejčastěji nakupují značku Nestea (43 %), dále Lipton (21 %), Aquila (14 %) nebo FuzeTea (9 %).

Kolik zhruba utratíte za ledové čaje v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí dotázaní za ledové čaje v průměru 61 Kč.

Kde obvykle nakupujete ledové čaje?

 • Ledové čaje lidé nejčastěji nakupují v supermarketech (87 %). Menší počet Čechu je také kupuje na benzinových pumpách (23 %) a v malých obchodech (22 %).

Jak často nakupujete ledové čaje?

 • Téměř polovina (44 %) dotázaných, kteří toto zboží aspoň občas nakupují, je kupuje jednou za měsíc. Více než třenina (37 %) lidí pak uvádí, že ledové čaje nakupuje několikrát za rok.

Nakupujete ledové čaje v nějakém období v roce častěji?

 • Téměř dvě třetiny respondentů (61 %), kteří aspoň občas nakupují ledové čaje, uvedly, že tyto nápoje kupuje v nějakém období v roce častěji. S touto odpovědí se o něco více ztotožnily ženy než muži.

V jakém období nakupujete ledové čaje častěji?

 • Téměř všichni dotázaní (96 %), kteří nakupují ledové čaje v nějakém období v roce častěji, uvádí, že tyto nápoje kupují častěji v létě.

Při jaké příležitosti obvykle nakupujete ledové čaje?

 • Ledové čaje nakupují lidé obvykle tehdy, když na ně mají chuť (42 %) a také pro osvěžení (30 %). V obou případech se tak vyslovili více muži než ženy. Pouze 10 % Čechů uvádí, že tyto nápoje kupuje jen tak na doma.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu ledových čajů?

 • Při nákupu ledových čajů hrají v očích respondentů největší roli následující faktory: chuť (68 %), cena (54 %), předchozí zkušenost (41 %) a značka (20 %). Muži se častěji vyslovili pro chuť, ženy pak pro cenu. Muži pak také více než ženy zohledňují značku daného nápoje.

Pro koho obvykle nakupujete ledové čaje?

 • Nejčastěji nakupují Češi ledové čaje pro sebe (47 %), aspoň občas nakupuje tyto nápoje pro partnera či partnerku 50 % dotázaných. S tím se ztotožňují více muži než ženy. Zřídka pak kupují dotazovaní ledové čaje pro své přátele či známé (35 %) nebo pro rodiče a příbuzné (33 %); nejméně je nakupují pro své děti (55 % nikdy).

Které druhy ledových čajů kupujete nejradši?

 • Více než polovina respondentů (54 %), uvádí, že nejraději nakupuje ledový čaj s příchutí, 32 % lidí raději volí ledové čaje zelené; 8 % pak čaje černé. Zelené čaje kupují o něco raději ženy než muži.

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Lipton

 • O značce Lipton si lidé myslí, že je známá, chutná a osvěžující.

Nestea

 • Značka Nestea je podle dotázaných charakteristická tím, že je známá, osvěžující a chutná.

Aquila

 • Značku Aquila respondenti označují za známou, českou a chutnou.

Rauch

 • Rauch lidé vnímají jako známou, chutnou a osvěžující.

Pfanner

 • Respondenti považují značku Pfanner za známou, chutnou, avšak drahou.

FuzeTea

 • Značka FuzeTea je podle respondentů osvěžující, známá a chutná.

Kubík

 • Značku Kubík považují spotřebitelé za českou, známou a chutnou

Nejvíc roste prodej na benzinkách

Podle agentury Nielsen vzrostla celková spotřeba ledových čajů v českém maloobchodě v roce od července 2018 do června 2019 meziročně oproti předchozímu období o 4 % na téměř 50 milionů litrů. Čeští spotřebitelé utratili za tuto kategorii 867 milionů Kč ročně, což představuje nárůst o 5 %. Nejrychleji se podařilo navýšit prodeje čerpacím stanicím (+14 %), organizovaným prodejnám do 400 metrů čtverečních (+9 %) a hypermarketům (+6 %).

Průměrná cena za litr se meziročně navýšila přibližně o 1 %. Češi preferují velká balení, nejčastěji nakupují lahve o objemu 1,5 litru (84 % z celkové spotřeby) a půllitrové balení (9 %).

Ve sledovaném měsíci červenci 2019, kdy zmíněný průzkum proběhl, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie ledových čajů podle dat z Ad Intel celkem 35,2 milionů Kč. Dominantním mediatypem přitom byla televize (33,2 milionu Kč), doplňkovými pak out-of-home (1,2 milionu Kč), internet (0,7 milionu Kč) a tisk (jen 44.000 Kč). První místo v hodnotě reklamního prostoru obsadila značka FuzeTea s 10,2 milionu Kč, která svou inzerci umístila zejména do televize (9,8 milionu Kč) a na internet (449.000 Kč).