Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

Letošní rozpočet ČT je 6,97 miliard Kč. Utratí víc, než vybere od diváků

 • ČTK
 • 11. 01. 2012 20:16

Česká televize bude letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 6,97 miliardy korun. Proti loňskému roku to je o 230 milionů Kč méně. Rozpočet na svém dnešním jednání schválila Rada České televize. Člen rady Radek Mezulánik ale upozornil, že ČT čerpá 460 milionů Kč z prostředků uspořených v minulých letech, takže fakticky je rozpočet schodkový.

Celkové čerpání z fondu televizních poplatků bylo stanoveno na 6,21 miliardy, od diváků se však vybere pouze 5,75 miliardy Kč. „To je prostě projídání rodinných úspor,“ řekl Mezulánik. S tím nesouhlasí předseda Rady Milan Uhde, podle kterého se peníze investují do výroby pořadů.

„Pokud jde o cashový pohled, tak ano,“ odpověděl Mezulánikovi na nepřímou otázku, zda jde o deficitní rozpočet, Martin Vojslavský, který na Radě ČT zastupoval nemocného ekonomického ředitele Milana Cimirota. Podle radního Jana Prokeše však rozpočet nemůže být označen za deficitní nebo ziskový, pokud má rozpočtovaný shodný objem nákladů a výnosů, a proto je takzvaně vyrovnaný. To tvrdí i místopředsedkyně rady Dana Eklová, podle které jí podobné vysvětlení podali i auditoři.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák k tomu podotkl, že ví o pouze jedné možnosti, jak snížit hotovostní deficit, a to snížit náklady na výrobu. To by podle programového ředitel Milana Fridricha znamenalo, že by se zastavila nová seriálová tvorba a výrazně by se snížila původní dramatická tvorba či nenakupovala sportovní práva, například na zimní olympijské hry 2014 nebo letošní ME ve fotbale. Více by se reprízovalo.

Mezulánik nakonec jako jediný hlasoval proti rozpočtu. Řekl, že se podle něj „ztrácí v černé díře 300 až 305 milionů korun“.

Prostředky na výrobu by se ve schválením rozpočtu měly zvýšit o 150 milionů Kč na 2,3 miliardy Kč. Zejména se bude investovat do dlouhodobých projektů, původní tvorby a českých seriálů. Na výdajové straně by podle informací deníku E15 měly vzrůst prostředky na mzdy, a to na 1,68 miliardy Kč, tedy o 35 milionů.

Na běžné investice půjde letos 535 milionů Kč. Jejich součástí jsou peníze na digitalizaci vysílání a archivu, které byly loni hrazeny z reklamy. Dalších 45 milionů půjde v rámci investic na výstavbu televizního studia Brno. Celkem tak je na investice určeno 580 milionů Kč.

Konec reklamy na ČT1 a ČT 24 způsobí výpadek na příjmové straně. Od listopadu loňského roku se smí vysílat pouze na ČT2 a ČT4, navíc ji televize nesmí dávat na web. Příjmy z reklamy by měly činit 60 milionů Kč, což je zhruba o 400 milionů méně než loni. Výnosovou stranu rozpočtu postihly i další výpadky. Ty byly vypočteny asi na 600 milionů Kč.

Stanovisko Radka Mezuláníka: Zdůvodnění hlasování proti přijetí navrhovaného rozpočtu ČT na rok 2012

 • rozpočet je označován jako vyrovnaný (viz první věta na str. 4), ale ve skutečnosti je výrazně deficitní. ČT v roce 2012 plánuje zinkasovat do Fondu TV poplatků 5,75 mld. Kč (viz str. 8), ale vyčerpat na krytí výdajů plánuje 6,21 mld Kč! To znamená, že 460 mil. Kč plánuje management ČT spotřebovat z rezerv uspořených minulým vedením.
 • ze 460 mil. Kč deficitu směřuje do navýšení Výrobního úkolu ČT pouze 110 mil. Kč (z reklamy na ČT4 pak dalších plus cca 40 mil. Kč), z toho značná část bude určena k zakoupení práv ke sportovním přenosům a na zakoupení zahraničních pořadů – nejedná se tedy o podporu původní tvorby. 45 mil. Kč z deficitu jde na výstavbu Televizního studia Brno. Zbývajících cca 305 mil. Kč kryje režijní výdaje ČT!!!!
 • Deklarované úspory ve výši téměř 400 mil. Kč jsou v naprosté většině tvořeny úbytkem nákladů plynoucím z objektivních skutečností mimo ČT a ne úspornými opatřeními managementu. (str. 8. – poslední odstavec – všechny deklarované úspory jsou pouze samovolné dopady legislativního a technologického vývoje, nikoli důsledky deklarovaných, slibovaných a v rámci zahájené restrukturalizace připravovaných opatření).
 • Navrhovaný rozpočet rezignuje i na tendenci k úsporám. Např.:
  • Osobní náklady vzrostou o 35 mil. Kč
  • Náklady na výzkum sledovanosti pořadů zůstávají na stejné výši jako při plném vysílání reklamy (a ještě rostou na 34 a půl mil. Kč)
  • Vymáhání televizních poplatků bude stát o téměř 7 mil. Kč více, přičemž výnos z vymáhání je vyšší jen o 2 a půl mil. Kč, atd.
 • výnosy z vysílání sponzorovaných pořadů v roce OH a EURA a výnosy z úroků jsou poddimenzovány
 • rozpočet měl být sestaven daleko střídměji. Rezervy byly určeny především na investice do technologií a na výrobu pořadů! Pokud je nutné sahat do rezerv, mělo se tak stát na základě podrobně zpracovaného položkového výčtu, opatřeného náležitým zdůvodněním a zevrubným posouzením Dozorčí komisí.