V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Liberecký kraj chce na papíře místo měsíčníku vydávat dvouměsíčník

Liberecký kraj vypsal veřejnou zakázku na vytvoření nového magazínu, který bude „moderní a vizuálně atraktivní formou“ informovat o aktuálním dění v Libereckém kraji, o jeho významných osobnostech, projektech přeshraniční spolupráce, turistických destinacích nebo regionálních výrobcích.

Nový časopis nahradí stávající noviny Měsíčník Libereckého kraje. Má vycházet 6x ročně, v nákladu 40.000 výtisků a k dostání bude zdarma na vybraných místech kraje nebo v plnohodnotné elektronické verzi na internetových stránkách kraje.

„Hlavním cílem magazínu je vytvořit pozitivní obraz o Libereckém kraji a jeho lidech, a docílit tak především u jeho obyvatel většího ztotožnění s jejich regionem,“ informovala Květa Šírová, z tiskového oddělení kraje.