Lidé se vracejí do hospod plni optimismu, hospodští jsou opatrní

Agentura Data Servis zjišťovala nálady návštěvníků i gastro provozovatelů „po viru“.

Jak se sféra pohostinství bude vyvíjet v době po koronavirových restrikcích? Na to se pokusila odpovědět výzkumná agentura Data Servis – informace, která se specializuje na monitoring gastro trhu (on-trade). Analýzu zpracovala na základě svých dílčích výzkumů jak mezi restauratéry, tak návštěvníky provozoven.

Z monitoringu agentury Data Servisu vyplynulo, že v době nouzového stavu 4 z 10 provozoven (42 %) využívaly možnost prodeje přes okénko nebo rozvážku. Sotva přišla první uvolnění, skoro tři čtvrtiny (73 %) restaurací dál fungovalo v režimu výdeje přes okénko, rozvozu a nebo otevřely zahrádku. Jakmile to však situace koncem května dovolila, prakticky všechny podniky (98 %) zpřístupnily i vnitřní prostory. To je v návaznosti na nedávné apokalyptické zprávy o konci velkého množství podniků pozitivní zpráva, možná je to ale jen vyčkávání, jaký vývoj přinesou nadcházející měsíce.

Polovina provozovatelů v aktuální situaci totiž očekává pokles tržeb přes 30 %, pětina pak dokonce pokles o víc než polovinu. Nejvíc z provozovatelů (zhruba třetina) očekává propad mezi 30 a 50 %. Najdou se ale i výjimky - zhruba každý šestý hospodský (16 %) se domnívá, že tržby budou stejné jako před pandemií.

Propad tržeb přitom přímo nesouvisí s nižší návštěvností. Zde totiž skoro třetina podniků (31 %) očekává stejnou situací jako před uzavřením trhu, tedy že lidé budu chodit ve stejné míře, a zhruba čtyři z deseti (42 %) pak očekávají jen menší pokles návštěvnosti. Výrazného úbytku hostů se bojí jen každý šestý podnik, naopak každý desátý předvídá zvýšenou návštěvnost, patrně v souvislosti s potřebou hostů dohnat aspoň něco z toho, oč byli v uplynulých měsících ochuzeni.

Přijdeme a budeme utrácet

Optimismus nyní deklarují i sami spotřebitelé. Naprostá většina z nich (84 %) předpokládá, že bude navštěvovat restaurace stejně často jako před restrikcemi. Obavy z návštěvy restaurace a s tím spojeného rizika nákazy vyjádřil jen každý sedmý (14 %) dotázaný. Tito lidé pak říkají, že své návštěvy v restauracích omezí. Zároveň ale jen minimum lidí říká, že by nyní chtěli do restaurací chodit častěji. Dobrou zprávu pro provozovatele je i to, že drtivá většina návštěvníků prozatím počítá se stejnou útratou jako před epidemií, o šetření se pak zmiňoval zhruba jeden člověk z dvanácti (8 %). Pokud by to byla pravda, pak zákazníci jsou mnohem optimističtější než hospodští.

Určitou zprávou pro provozovatele mohou být důvody, co lidem nejvíce chybělo v době, kdy nemohli navštěvovat podniky. Zdaleka to totiž není kulinářský zážitek, o který se v komunikaci opírá mnoho restaurací. Mezi hlavními dvěma důvody, na co se lidé nejvíce těšili a těší při opětovném návratu do restaurací, je totiž možnost posedět s přáteli, kterou postrádala skoro polovina lidí, a možnost „jen tak zajít na pivo“. Je to tedy něco, co by se dalo shrnout pod těžko uchopitelný pojem „atmosféra“.