Odešel Karel Gott. Připomeňte si jej v pořadech televize či v hudebních nahrávkách. „Osou Gottova společenského vystupování byla úcta k ženě,“ připomíná Josef Vlček. A také měl styl Čendy. Skvělým proslovem se při zádušní mši se svým celoživotním kamarádem rozloučila Jiřina Bohdalová.

Lidské zdroje v Blueberry řídí Kateřina Coops

Kateřina Coops

Kateřina Coops

Na pozici head of human resources nastoupila koncem června do digitální agentury Blueberry Kateřina Coops. Přichází ze startupu Angee Labs, kde zastávala pozici head of operations. Předtím působila jako chief operating officer v IdeaMarkets, innovation consultant v IdeaSense nebo jako operations director v European Leadership & Academic Institute (ELAI).

Jejím záměrem je teď „posunout HR tým v Blueberry dál směrem k plnohodnotnému partnerství pro všechny kolegy v rámci celého jejich působení v agentuře“. Chce podporovat specifičnost a otevřenost kultury uvnitř Blueberry. „Svou agendu vnímám jako mix agendy byznysové, talentové a inovační, zakládám ji na potřebách jak interního týmu, tak firmy jako celku a jejích cílů,“ říká Coops.