Liftago uspělo u soudu, Taxify musí mít mimo Prahu řidiče s licencí

Česká přepravní služba Liftago u soudu uspěla s návrhem na předběžné opatření proti estonskému konkurentu Taxify. V něm požadovala, aby Taxify dál provozovalo své služby výhradně prostřednictvím prověřených řidičů - s příslušnými licencemi a registrovanými vozy. O rozhodnutí Městského soudu v Praze informoval Ondřej Krátký, spoluzakladatel a ředitel Liftaga.

Předběžné opatření se podle verdiktu soudu týká všech měst, v nichž Taxify svou činnost provozuje, s výjimkou Prahy, kde už soudní řízení probíhá. „Konkurenční služby porušující stávající zákon bohužel nemají žádnou motivaci ke zlepšení pravidel pro všechny na trhu,“ tvrdí Krátký s tím, že kvalitní a legální službu přepravy prostřednictvím aplikace lze provozovat i za současných, ač zastaralých zákonných podmínek. „Zneužívání odpovědnosti řidičů považujeme za nezákonné, a zejména neetické. Jsou to totiž právě řidiči, na které kontroly míří, jako například v noci na neděli v Ostravě. Platformy typu Taxify či Uber žádnou odpovědnost nenesou, v jejich podání jsou pouze zprostředkovateli služby,“ upozorňuje Krátký. Taxify podle něj nemusí přerušovat svoji činnost, musí teď pouze fungovat prostřednictvím prověřených řidičů a registrovaných vozů.

Taxify se brání, že taxislužby neprovozuje. “Zástupci klasických taxi dispečinků se snaží zabránit pokroku za každou cenu a ve svých návrzích na předběžné opatření neustále opakují nepravdivé argumenty, které Taxify obviňují z toho, že poskytuje a zprostředkovává taxislužbu na území těchto měst. Taxify však zastává názor, že předmětem jejího podnikání není nic z toho, co se v obviněních opakovaně objevuje. Taxify bylo, je a nadále zůstane tvůrcem a provozovatelem softwarové platformy, kterou mohou využívat všichni řidiči, kteří si aplikaci nainstalují do svého chytrého telefonu,” říká šéf Taxify Roman Sysel. “Jsme přesvědčeni, že žádnou z činností, kterých by se měla společnost Taxify na základě předběžného opatření zdržet, společnost Taxify neprovozuje a tudíž je toto soudní rozhodnutí nesplnitelné a nevykonatelné.” Aplikace tak bude i nadále k dispozici bez omezení všem uživatelům i řidičům.

Taxify zároveň přichází s novinkou, kterou se snaží vyrovnat svému konkurentovi Uber, jenž s podobným krokem přišel už před několika měsíci. V nové aktualizaci totiž mění způsob naceňování svých služeb. Zatímco dřív bylo zobrazení ceny za jízdu přibližné a uživatel viděl pouze minimální a maximální možnou částku, nyní se cestujícím zobrazí přesná částka, kterou za jízdu utratí. Cenu jízdy v Taxify i dál určuje čas, místo a vzdálenost, ovlivňujícím faktorem zůstává i zvýšená poptávka v době objednávání, která cenu navyšuje. Po zadání objednávky se však cena jízdy nezmění, pokud se nezmění ani její určující parametry - místo vyzvednutí a cíl jízdy.