Lipovská obvinila ředitele ČT Dvořáka ze střetu zájmů kvůli Gopasu

V nepřítomnosti generálního ředitele Petra Dvořáka radní Hana Lipovská na dnešní schůzi Rady ČT přednesla rozsáhlou argumentaci o jeho údajném konfliktu zájmů. Předseda Rady ČT Pavel Matocha následně schůzi na hodinu a půl přerušil kvůli poradě. Část radních k ní neměla přístup, byli připojeni jen přes internet. Lipovská přišla s dvěma policisty v civilu.

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Generální ředitel České televize Petr Dvořák je kvůli majetkové účasti ve firmě Gopas v zásadním střetu zájmů, prohlásila radní Hana Lipovská úvodem dnešního zasedání Rady České televize. V půlhodinovém expozé, které následovalo po úvodních formalitách, Lipovská argumentovala, že Dvořákův střet zájmů spočívá v tom, že firmu Gopas spoluvlastní s Ladislavem Bartoníčkem, který je menšinovým akcionářem skupiny PPF (a nově jejím pověřeným šéfem), přičemž skupině PPF patří komerční televize Nova a také placená O2 TV. A že ČT od Gopasu objednává školicí služby v řádech desítek až stovek tisíc, podle Lipovské „zcela netransparentně“ a „zdá se, že bez výběrového řízení“. V důsledku toho všeho šéf ČT podle radní Lipovské porušuje zákon o České televizi, zákon o střetu zájmů i občanský zákoník. „Zákon o ČT takovou činnost výslovně zakazuje, bez ohledu na výši finanční transakce,“ uvedla radní Lipovská.

Lipovská se ve své řeči odkazovala na nedávný Dvořákův rozhovor pro Respekt, v němž šéf ČT ke Gopasu řekl: „Je to největší poskytovatel počítačových školení u nás a na Slovensku a já tam mám podíl 25 % od roku 1996 a jsou tam další dva společníci. Jeden je Petr Daniel, který firmu řídí. A další je Ladislav Bartoníček, vysoký představitel a akcionář PPF, se kterým máme společné některé aktivity už od roku 1993. Po mém odchodu z představenstva se stala členkou tohoto orgánu má žena.“ Uvedl též: „Gopas vlastní s Bartoníčkem přes holdingovou strukturu Globeinvest One registrovanou v Nizozemsku: „Akcie firmy Gopas vlastníme s Ladislavem Bartoníčkem přes tuto holdingovou firmu, kterou jsme zřizovali v 90. letech. Protože jsme tehdy provozovali víc firem a chtěli jsme rozvíjet jejich aktivity i v zahraničí, v Nizozemsku byla registrována především z důvodů vyšší ochrany investic, podobně jako řada českých společností. Ale celá ta struktura už je dnes vlastně prázdná, protože většinu firem jsme přestali provozovat. Finální vlastník – tedy že jsem spoluvlastníkem i já - je znám nejen z rejstříku ze Slovenska, kde se to musí jmenovitě dokládat a je to veřejné, ale celou dobu o něm ví banka, je to napsáno v registru na obchodním rejstříku, je to v databázi kvalifikovaných dodavatelů. Není to nic tajného.“

To podle radní ČT není pravda, na základě údajů z obchodního rejstříku, tvrdí, že bezprostředními vlastníky Gopasu aktuálně nejsou Dvořák s Bartoníčkem, ale řetězec dalších firem se sídly v Nizozemsku, Česku, na Kypru i Britských Panenských ostrovech. Ohledně toho Lipovská kritizovala Dvořáka už koncem března na svém Facebooku. Odkazovala přitom na video, kde obdobně argumentuje její blízká spolupracovnice Jana Bobošíková, kdysi ředitelka zpravodajství ČT, nyní výrazná kritička České televize, respektive ředitele Dvořáka.

Část rady odříznuta od zasedání

Podle předsedy Rady ČT Pavla Matochy Lipovská přednesla „závažné informace, trošku vyrážející dech“. Řekl, že ostatní radní jsou z vystoupení Lipovské podobně překvapeni a vzápětí kolem 13.45 vyhlásil přestávku. Ta trvala hodinu.

Hodinu se tak radili jen někteří členové Rady ČT. Část jich totiž byla zasedání přítomna jen prostřednictvím videopřenosu přes internet, rada tak v poslední době zasedá kvůli opatřením proti covidu. Na videokonferenci byli dnes konkrétně místopředseda Pavel Kysilka a radní Jaroslav Dědič, René Kühn, Zdeněk ŠarapatkaLubomír Xaver Veselý. Po hodině přerušení schůze, zhruba ve 14.50, se ve zvukovém přenosu z rady na webu ČT ozval opět Matochův hlas, že bude následovat interní porada rady. Teprve tehdy se pak mohli k zasedání připojit ti, kteří byli před přestávkou přítomní jenom online. Následně Matocha nechal vypnout zvukový přenos pro veřejnost.

„Vyhlášená přestávka v jednání Rady ČT se pozvolna vyjasňuje. Venku čekali policisté, které přivolala radní Lipovská. Nechutné divadlo,“ referoval při přestávce radní Kühn na Twitteru. „Část rady opustila jednací místnost, ti, co byli online, jsou odříznuti od informací. Do budovy vstoupili tři policisté, čtvrtý byl ve voze. Není jasné, co jsou zač. Není jasné, co teď rada dělá,“ napsal vzápětí Vít Kolář, ředitel korporátních vztahů, komunikace a obchodu ČT. „Pánové údajně nejsou policisté, ale ochranka radní Lipovské,“ opravuje vzápětí radní Kühn, „nechutné divadlo platí.“

Koncem dnešního zasedání, která oproti předchozím dvěma sedmihodinovým trvalo „jen“ pět a tři čtvrtě hodiny, se Kühn Lipovské zeptal, kdo je ona dvojice mužů, kteří ji doprovázeli. Ta odvětila, že by to ráda řekla, ale nemůže. Podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) policisté v civilu „na základě rozhodnutí policejního orgánu poskytují krátkodobou ochranu členovi Rady ČT“.

Po hodinu a půl trvající pauze se radní vrátili k jednání. Usnesli se, že do pátku 9. dubna má Dvořák odpovědět na otázky, které přečetla Lipovská a které se týkají výše zmíněné argumentace. Pro hlasovali předseda Matocha, místopředsedové Kysilka a Šlégr a radní Bradáč, Karmazín, Kratochvíl, Lipovská a Veselý. Proti byl radní Šarapatka, zdrželi se radní Dědič, Doktor, Kühn a Samek.

Následovalo usnesení, aby věc do 21. dubna prošetřila i dozorčí komise rady (jak Dvořák navrhoval už na minulé schůzi, viz níže). Pro byli všichni přítomní radní, jen Martin Doktor se zdržel.

Šéf ČT reagoval prohlášením později odpoledne. „Obvinění radní Lipovské považuji za manipulativní, a do velké míry zmatené. Pokud bych dnes měl možnost se jednání Rady ČT účastnit, jednoduše bych vše odpověděl a konspirace kolem propojení firem vyvrátil. Trvám na tom, že nejsem ve střetu zájmů a že na tom, že od 90. let vlastním podíl ve společnosti Gopas, která poskytuje IT školení, není nic nezákonného ani nemorálního. Naopak krok, kterým radní Lipovská postoupila jakési materiály k posouzení Bezpečnostní radě státu vedené premiérem a bezpečnostním výborům parlamentu, považuji za extrémní výraz politizace agendy Rady ČT,“ předeslal Dvořák v tiskové zprávě ČT.

O Gopasu byla řeč už na minulé schůzi

Téma střetu zájmů kvůli účasti ve firmě Gopas vznesla radní Hana Lipovská už na minulé schůzi rady 24. března. Dvořák jí ale předešel tím, že o tématu promluvil ve zmíněném rozhovoru pro Respekt. „Mám informaci o dalších materiálech, které kolují po redakcích a kterými mi chtějí zase ublížit,“ předeslal šéf ČT. Ohledně původu „kompromitujících informací“, jak to nazvala autorka rozhovoru, Dvořák řekl: „Myslím si, že to částečně vyplývá z vůle části poslanecké sněmovny. A myslím si, že k tomu přispívají i lidé, kteří nemají poslaneckou zodpovědnost a z pozice poslaneckých asistentů nebo podobných postů se snaží ty věci organizovat. Celé to navíc úzce souvisí s dezinformační scénou. A požadavek na mé odvolání jde - jak známo - otevřeně i od pana prezidenta.“

Pod diskusi na minulé schůzi rady ředitel ČT odmítl, že by porušil zákon či televizní kodex, a slíbil nechat okolnosti prošetřit interním auditem, který bude mít k dispozici dozorčí komise Rady ČT. Doslova uvedl: „Minulý týden jsem se dozvěděl, že firma GOPAS, a.s., kde jsem v minulosti před nástupem do ČT působil v orgánech a kde v současnosti mám již jen menšinový majetkový podíl, měla uzavřít některé smlouvy s Českou televizí. Přestože jsem žádné takové smlouvy jménem České televize ani jménem firmy GOPAS, a.s. neuzavíral a o okolnostech jejich případného sjednání mně nebylo nic známo, požádal jsem interní audit, aby přešetřil, zda, resp. jaké smlouvy mezi Českou televizí a společností GOPAS, a.s. byly skutečně uzavřeny, čeho se týkaly, kdo je jménem České televize uzavíral a podle jakých pravidel. Tyto skutečnosti jsem oznámil rovněž Dozorčí komisi Rady ČT, které jsem současně sdělil, že tyto výsledky šetření interního auditu dám členům Dozorčí komise k dispozici. Tuto informaci sděluji Radě ČT, přestože nejsem členem statutárního orgánu společnosti GOPAS, a.s. a nevykonávám na její činnost žádný vliv a přestože nedošlo k porušení Zákona o ČT ani Kodexu ČT. Činím tak primárně s ohledem na události posledních dnů a ve snaze předejít jakýmkoli spekulacím či dezinterpretacím.“

Lipovská začátkem dnešního zasedání Rady ČT konstatovala, že takové informace Dvořák dosud nedodal, a začala předčítat svou půlhodinovou argumentaci. Ředitel ČT se z dnešního jednání omluvil, Lipovská tvrdí, že tak učinil náhle dnes dopoledne, z rodinných důvodů.

Kvůli galerii Leica střet zájmů neprošel

Na minulém zasedání se Rada ČT zabývala údajným střetem zájmů Petra Dvořáka v případě obecně prospěšné společnosti Leica Gallery Prague, jejíž správní radě Dvořák předsedá a kterou spoluvlastní přes společnost LGP Services. Místopředseda Daniel Váňa navrhoval usnesení, podle něhož je Dvořák ve střetu zájmů mimo jiné proto, že o galerii Leica informovala Česká televize nadměrně „zřetelně častěji“ než o jiných srovnatelných galeriích. Váňou navržené usnesení ale neprošlo, podpořili ho pouze Matocha, Lipovská, Kratochvíl a Bradáč. Ovšem také v tomto případě má teď údajný střet zájmů vyšetřit dozorčí komise.

Sdílejte