Litoměřice mají nový vizuální styl, od své rodačky

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice. Vítězka do značky města aplikovala dominantu Litoměřic budovu Kalich a doplnila ji vlnkou znázorňující řeku Labe. Samostatný Kalich s vlnkou zároveň zastupuje jako zjednodušená verze značku města. Pro vizuál zvolila písmo Urban Grotesk navržené Tomášem Brousilem a Suitcase Type Foundry

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Autorka navrhla i podobu komunikace městských organizací pomocí jednoduchých symbolů, které budou sloužit i jako navigační prvky v orientačním systému města

mockups-design.com

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

Nový vizuální styl města Litoměřice

V designérské soutěži na nový vizuální styl města Litoměřice, kterou měla na starosti organizace Czechdesign, vyhrála litoměřická rodačka Eva Vopelková. Její návrh využívá dominanty města i ilustrace. Uzavřená soutěž byla dvoukolová. Historické město z Ústeckého kraje hledala jednotnou vizuální identitu úplně poprvé. V minulosti Litoměřice ke komunikaci využívaly pouze heraldický symbol.

„Město Litoměřice je plné aktivních a vstřícných lidí. Záměrně nenavazuji na původní heraldický znak laděný do rudé barvy, se kterým bych se jako občan města dnes neztotožnila. Nový vizuální styl promlouvá kombinací barev modré a okrové. Inspirací jsou jak původní barvy města žlutá s modrou, tak hradby s řekou,“ přiblížila grafička Vopelková, která aktuálně zakládá vlastní studio Svéráz.

Součástí nové identity jsou i ilustrace. „Inspirací mi pro ně byly procházky městem, kdy si všímá člověk víc detailů a tvarů než města jako celku,“ doplňuje autorka. V druhém kole, kam postoupili tři z pěti uchazečů, jí porota složená z nezávislých expetů a ze zástupců města dala přednost před návrhy Markéty Hanzalové a Miroslava Roubíčka ze Studia Colmo a Štěpána Holiče z Lemon Designu.