V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Maďarský zákon chce vymýtit agenturní bonusy

Podle nově schválené legislativy mají mediální domy v Maďarsku od příštího roku uzavírat kontrakty na nákup reklamního prostoru přímo se zadavateli.

Maďarský parlament. Foto: Profimedia.cz

Maďarský parlament schválil 9. června vládní návrh, který změní fungování mediálních agentur. Foto: Profimedia.cz

Mediální domy v Maďarsku nebudou moci od příštího roku odměňovat komunikační agentury bonusy, pokud budou jejich klienti u nich inzerovat. Podle nového zákona mají totiž média uzavírat kontrakty na nákup reklamního prostoru přímo se zadavateli, nikoliv s mediálními agenturami. Maďarský parlament schválil 9. června vládní návrh, který upravuje vztah mezi médii, agenturami a zadavateli při prodeji reklamního prostoru. Nová pravidla přijatá v rámci balíčku daňových zákonů začnou platit už od začátku roku 2016.

Informaci přinesl maďarský ekonomický deník Napi Gazdaság a oborový web Kreativ.hu. Oficiálním zdůvodněním nové legislativy je transparentnost v obchodním vztahu při prodeji reklamy. Maďarsko mimo jiné v roce 2011 uvedlo v platnost nový mediální zákon, který kritizovala řada subjektů včetně Evropské unie kvůli omezování svobody médií. Několik měsíců poté země mediální zákon podle požadavků Evropské unie změnila.

Maďarský trh čeká zemětřesení

Nová pravidla tak maďarský mediální trh obrátí vzhůru nohama. Pro mediální agentury tvoří bonusy významný zdroj příjmů, zásadní proto bude, jak dokážou flexibilně zareagovat a přimět mediální trh ke změně způsobu jejich financování. Agenturní bonus je odměna mediální agentuře za to, že se zavázala v daném médiu pro následující rok utratit určitý objem peněz. Nabídka bonusu je součástí obchodní politiky většiny médií, cílem je získat co nejvyšší objem příjmů od zadavatelů.

Výše poskytovaných agenturních bonusů se výrazně liší podle jednotlivých mediatypů. Obecně platí, že čím je médium silnější na trhu, tedy čím vyšší příjmy z reklamy generuje, tím nižší procento agenturního bonusu poskytuje. Agenturních bonusy jsou obecně vnímány jako problematické, neboť tu je potencionální riziko, že snaha agentur o dosažení vysokých bonusů ovlivní kvalitu mediálního plánování kampaní zadavatelů.

Velká média omezují bonusy

Na českém trhu jsme přibližně poslední dva roky svědky toho, že největší mediální hráči eliminují nebo ustupují od poskytování agenturních bonusů. Televize Nova už je vůbec neposkytuje u televizních kampaní, ponechala je u kampaní na internetu. Seznam.cz zase třetím rokem po sobě snižuje velikost objemu agenturních bonusů. Podobný krok loni učinila také televize Prima, která pro letošní rok oznámila omezení jejich výše o třetinu. Většina mediálních domů agenturní bonusy stále poskytuje.

Řada velkých mediálních hráčů v Česku přistoupila během posledních let také ke zrušení agenturní provize, kterou média platí mediálním agenturám za zprostředkování mediálního prostoru.