Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Malé prodejny se smíšeným zbožím ubyly během 10 let o 22 %

Malé prodejny smíšeného zboží s plochou menší než 400 metrů čtverečních postupně mizí z menších měst a vesnic. Jejich počty meziročně poklesly o 0 až 1,5 %, za 10 let se však úbytek vyšplhal na 3.000. To v celkovém měřítku představuje 22% ztrátu. Nejvíce končí s provozem prodejny do plochy o 50 metrech čtverečních, které aktuálním počtem 6.223 tvoří nejpočetnější část tradičních obchodů a meziročně zaznamenaly úbytek o 6 %. O negativním trendu informovala na tiskové konferenci výzkumná agentura Nielsen a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

„Nechceme-li venkovský prostor vylidnit, musíme ho začít bránit a starat se o něj. Určitou formou pomoci mohou být dotace, také ale rozvoj dalších aktivit - například lepší využití lokálního cestovního ruchu. Roli by při této pomoci měly hrát zejména municipality,” uvedl Michal Ševera, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Doplnil, že určitý strategický přístup by měl k vylidňování zaujmout i stát, přestože to není otázka rychlého řešení, spíše pozvolného. 

Trend vývoje úbytku malých prodejen

Trend vývoje úbytku malých prodejen. Zdroj: Nielsen

Na úbytek prodejen smíšeného zboží reagoval v loňském roce online supermarket Kolonial.cz, který začal zavážet menší vesnice kolem dálnic D5 a D10. „Službu chceme prezentovat jako vhodnou pro ty největší zásobovací a hromadné nákupy. Součástí bude také vyjednávání se starosty o možnosti pravidelných hromadných nákupů pro celou obec,“ vysvětlil Ondřej Tomeš, marketingový ředitel Kolonialu.

Zavřít kvůli nestabilním podmínkám

Agentura Nielsen provedla před spuštěním EET hloubkové dotazování v nezávislých prodejnách do 200 metrů čtverečních v Praze, středních, jižních a severních Čechách a na severní Moravě. To jsou regiony, které úbytkem malých prodejen trpí nejvíce. Při dotazování byli osloveni výlučně majitelé obchodů, kteří provozují nezávislý prodej potravin a nejsou součástí žádného retailového řetězce. Cílem bylo zjistit úroveň spokojenosti s podmínkami pro podnikání nezávislých obchodů a zjištění těch aspektů a okolností, které by pro majitele obchodů mohly být potenciálně důvodem k uzavření prodejny.

„Výzkum ukázal, že významnými důvody pro nespokojenost s podmínkami podnikání, kterou vyjádřila zhruba polovina majitelů oslovených prodejen, je vzrůstající administrativa a stálé změny, celkově nestabilita podmínek pro podnikání,” řekla Markéta Charvátová, konzultantka Consumer Insightu v agentuře Nielsen. Nejsilnějším potenciálním důvodem pro uzavření prodejny bylo, hned po konkurenci velkých řetězců, zavedení elektronické evidence tržeb. Téměř polovina prodejen vyjádřila zejména obavy ze zvýšení nákladů, majitelé očekávali technické problémy v běžném denním provozu. „Až budoucnost ukáže, jestli se obavy podstatné části majitelů nezávislých prodejen potvrdí,“ uzavírá Charvátová.