Mapy Googlu s daty Prahy zobrazují zpoždění MHD i výluky vlaků

Organizace Ropid ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy otevřela data o dopravě veřejnosti a tedy i vývojářům mobilních aplikací. Jako první je využila aplikace Google Maps. Cestující si tak nyní mohou na mapách Google vyhledat spojení v celé síti Pražské integrované dopravy (PID), nově i včetně vlaků a informací o mimořádnostech na všech linkách v síti. V odjezdech autobusových linek soukromých dopravců se pak začínají objevovat informace o aktuálních zpožděních spojů. Data o jízdních řádech se postupně objevují i v dalších aplikacích, třeba v té od Seznamu.

„Naší prioritou je co největší otevřenost dat o životě ve městě, proto chceme v tomto nastoleném trendu pokračovat, zejména v otázce co nejrychlejšího zpřístupnění aktuálních dat o polohách vozidel pražského Dopravního podniku, což je pro cestující zásadní informace,“ vysvětluje náměstek primátora Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Uživatelé map se tak kromě jízdních řádů dozví i ceny jízdného nebo garantované přestupy, tedy které navazující spoje na sebe čekají.

„Základem je soubor s jízdními řády, který poskytujeme ve formátu GTFS, který je asi nejvyužívanějším otevřeným formátem popisujícím jízdní řády. Při jeho tvorbě jsme vyšli z datového formátu, který publikuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a vylepšili jej o další důležité funkce, jako jsou jízdní řády vlaků nebo informace o ceně jízdného. Po domluvě s DPP jsme použili tento vylepšený datový zdroj i na mapu Google,“ popisuje Zbyněk Jiráček, specialista Ropid na problematiku otevřených dat. Nechybí tak ani takzvaná realtime data, o aktuálním provozu v podobě textových upozornění u dotčených linek, zatím pouze u soukromých dopravců zapojených do systému Ropid. Informace o vlacích a linkách Dopravního podniku se teprve zveřejní. Oproti známé aplikaci Idos, která také zvládne zobrazit zpoždění spojů, však Google Maps upozorňují i na problémy na trase či neodjetí spoje. Vyhledávač spojení Googlu navíc umí informace o mimořádnostech a zpožděních započítat i do samotného plánování trasy.

Google mapy díky otevřeným datům upozorní na problémy na trase

Google mapy díky otevřeným datům upozorní na problémy na trase

V aplikaci se také u spojů zobrazí aktuální zpoždění

V aplikaci se také u spojů zobrazí aktuální zpoždění