„Pandemie? Paradoxně skvělá příležitost pro event marketing“

Event marketing, jedna z nejdůležitějších komunikačních disciplín, která podporuje a spojuje společnost, utrpěla kvůli pandemii koronaviru obrovský zásah. Zrušené byly jak nejvýznamnější světové veletrhy o desítkách tisíc účastníků, tak i komorní svatby. Prozatím to vypadá, že se léto 2020 bude muset obejít například bez open air festivalů. I přes stále převažující obavy z výskytu většího množství lidí na jednom místě však existuje světlo na konci tunelu. Tak to vidí Marek Vocel, producent a významná osobnost české eventové scény, která přichází s iniciativou na vzkříšení event marketingu Nocovid. Together again.

Marek Vocel

Marek Vocel

Na poli veřejných akcí patříte mezi stálice. Jak váš byznys ovlivnila pandemie koronaviru?

Dopady pandemie samotné i následných krizových opatření vlády jsme pocítili v plné síle, a to ve všech našich společnostech. Zrušení naplánovaných eventů či požadavky klientů na přesun termínu nás zaplavily ještě před vyhlášením nouzového stavu. Kromě MVP Events se situace významně promítla i do chodu naší gastro společnosti No Box Catering a aktivity agentury The Venue, která se věnuje pronájmu prostor Dox+ a dalších venue, se zastavily na neurčitou dobu.

I po zveřejnění harmonogramu vlády o uvolňování restriktivních opatření se stále pohybujeme v informačním vakuu.

V suchých číslech celý obor na základě tři týdny starého průzkumu České eventové asociace tratil přes miliardu korun. Toto číslo každým dnem roste o stovky milionů a upřímně se netěším na aktuální čísla průzkumu ČEA, který právě probíhá a bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Přesto vidím v pandemii vlastně obrovskou příležitost vytvořit něco nového.

Pronájem prostor jako Dox+ se kvůli pandemii zastavil

Pronájem prostor jako Dox+ se kvůli pandemii zastavil

Panují názory, že dojde kvůli pandemii k výrazným změnám při pořádání eventů. Hovoří se například o přesunu akcí do online prostředí. Jak to vidíte vy?

Podobně jako u jiných oborů, tak i v eventovém byznysu určitě dojde k urychlení zavádění novinek. Věřím, že se budou snažit víc prosazovat online eventy. Z mého pohledu se ale rozhodně nejedná o jedinou cestu, kterou bychom se měli ubírat. Jsem přesvědčen o tom, že člověk je tvor společenský. Touží po sdílených emocích založených na osobních vztazích a setkávání. Pandemie a vůbec celá situace spojená s covid-19 mě motivovala k vytvoření iniciativy Nocovid, která má za úkol stanovit pravidla a principy nové doby event marketingu. Věřím také, že některé principy Nocovid se stanou součástí moderního životního stylu lidí.

Vláda postupně uvolňuje restrikce. Máte už představu, za jakých podmínek se rozjede byznys s eventy?

Vize, že virus brzy porazíme, je lákavá a moc bych si přál její naplnění. Ale reálněji vidím budoucnost jako období, ve kterém budeme muset s covid-19 žít.

Vláda a její instituce přichází s postupnými kroky řešení, zejména ve zdravotní a ekonomické rovině. V lidech ale po mnoha týdnech restrikcí a izolace sílí touha po starém životě.

Lidé se chtějí znovu setkávat a žít život společně.

Eventy začnou znovu žít ve chvíli, kdy budou existovat přijatelná pravidla společenského chování, která umožní bezpečné setkávání ve společnosti. Pravidla založená na vzájemném respektu a přirozené odpovědnosti. Kulturní a společenské akce budou znovu fungovat ve chvíli, kdy je budeme schopni zajistit bez rizika účastníků. 

Proto jsme se rozhodli navrhnout soubor pravidel, kterými toho můžeme dosáhnout.

Symbol iniciativy Nocovid

Symbol iniciativy Nocovid

O jaká konkrétní pravidla se jedná?

Navrhovaná pravidla reflektují možnosti, které můžeme jako pořadatelé ovlivnit a zároveň respektují zákonná opatření. K jejich sestavení jsem přizval kolegy, kteří mají zkušenosti nejen s eventy, ale i s cateringem, bezpečností či hygienou. Pravidla mapují odpovědnost a chování pořadatele, návštěvníků, prostoru, aktivit i způsob stravování.

Princip pravidel Nocovid využívá takzvané zónové práce s prostorem, kde základním tvarem je kruh. Je to klíčový symbol, kterým jsme schopni nové chování ve společnosti do značné míry definovat.

Samotný princip není nic nového. Vycházíme z pravidel, na která jsme jako společnost zvyklí, ale některá často opomíjíme. Například pravidlo intimní zóny každého z nás. Soubor zahrnuje škálu od praktických pravidel až po ta emocionální.

Kontrola a uspořádání vstupního prostoru akce, řešení distančních zón ve frontách nejen na šatny, rozmístění dezinfekce či instalací bezkontaktních baterií na toaletách. Pravidla řeší hygienu personálu či bezkontaktní servis nápojů a pokrmů. To jsou pro představu některá z navrhovaných řešení.

Detailní pravidla budeme postupně uvádět. Zároveň budu rád, když se k naší iniciativě připojí další zástupci dotčených oborů.

Co od této iniciativy očekáváte?

Očekávám, že princip Nocovid se stane novým standardem pořádání a účasti eventů budoucnosti. Jsem přesvědčen o tom, že Nocovid dokáže lidi zbavit strachu a potlačování jedné z primárních potřeb. Potkávat se a společně sdílet. Věřím, že princip Nocovid a jeho pravidla pomohou lidem ke změně chování podporující pocit sounáležitosti a zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Nocovid je o projevu respektu, a ne o restrikci a nebo podporování strachu.

Marek Vocel

Marek Vocel

Kdo je Marek Vocel

Marek Vocel vystudoval filmovou produkci na FAMU. V roce 1998 založil eventovou společnost MVP Events. Mezi její klienty patří například Plzeňský Prazdroj (Gambrinus, Pilsner Urquell, Radegast, Asahi), ČEZ, ČSOB, Sazka a další. Eventová skupina nazvaná Permanent Gig zahrnuje kromě MVP Events také rychle rostoucí společnost No Box Catering. Firma The Venue zastupuje v rámci skupiny oblast pronájmu prostor a spojeného servisu pro pořádání akcí.

Některé z aktivit Marka Vocela jsou úzce spjaty s projektem Dox+, multifunkčním eventovým prostorem Centra současného umění Dox.

Je spoluzakladatelem neziskové organizace Opona. Ta za svou historii uspořádala desítky studentských vzdělávacích programů, výstav a eventů na téma demokracie a totality. Marek Vocel se podílel například na projektech Cirkus totality nebo 20 let bez opony - Máme co slavit!

Při historicky první přímé volbě prezidenta České republiky v roce 2012 vedl kampaň kandidáta Karla Schwarzenberga, kterého dovedl až do druhého kola volby. Za tuto kampaň se stal jeho tým v roce 2013 absolutním vítězem soutěží Česká cena za public relations a Křišťálová lupa. V tomtéž roce zvítězil v kategorii Událost roku v soutěži Tweet roku.

V roce 2019 společně s týmem nadšenců uspořádal happening Moon 50: Zpátky na Měsíc, který připomněl 50. výroční přistání Apolla 11 na Měsíci.

V současnosti se kromě řízení skupiny Permanent Gig věnuje zejména eventové strategii. Je iniciátorem nových pravidel Nocovid, pro pořádání eventů.

Text je placenou propagací společnosti MVP Events