Marek Wollner odchází z České televize

Výsledek „vzájemné dohody náročné pro obě strany“ pomůže „stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT“, věří vedení televize záhy po interním šetření.

Marek Wollner. Foto: Česká televize

Marek Wollner. Foto: Česká televize

Šéfredaktor reportážní publicistiky Marek Wollner po 23 letech odchází z České televize. „Tento krok je výsledkem vzájemné dohody, náročné pro obě strany,“ oznámila dnes po poledni mluvčí ČT Karolina Blinková. Wollner byl dosud na překážkách, ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal ho v minulých týdnech stáhl z moderování publicistického týdeníku Reportéři ČT a rozhodl o tom, že se Wollner „nebude podílet ani na dramaturgii, ani na přípravě pořadu, ani na práci redakce“, jak ve středu informoval Radu České televize ředitel komunikace veřejnoprávního podniku Vít Kolář. Řízením redakce reportážní publicistiky byl pověřen Jiří Vondráček, dosavadní kreativní producent zpravodajství.

Wollnerův odchod následuje zhruba měsíc a půl poté, co na něj autorka jiného publicistického týdeníku ČT 168 hodin Nora Fridrichová podala podnět kvůli jeho údajně nevhodnému chování na pracovišti. Ten následně prošetřovala interní komise, zřízená generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem 23. listopadu, tedy den po zmíněném podání. Komise vyslechla tři desítky zaměstnanců a externích spolupracovníků, závěrečnou zprávu doručila Dvořákovi 22. prosince. Anonymizovanou zprávu měl podle ČT k dispozici pouze generální ředitel Dvořák, ředitel zpravodajství Šámal, vedoucí právního úseku ČT a v kopii ji obdržel Wollner, který se k ní měl do této středy písemně vyjádřit. „Zpráva neobsahuje informace, které by vedly k podezření, že mohl být spáchán jakýkoli trestný čin,“ zdůraznil už na střední schůzi Rady ČT ředitel komunikace Kolář. „Moje odpověď vyvrátí drtivou většinu věcí, které se mně kladou za vinu,“ uvedl minulý týden Wollner pro Médiář. Toto úterý pak řekl Seznam Zprávám, že bude žalovat některé lidi, kteří v jeho neprospěch vypovídali před komisí.

„Náročnosti příprav takového pořadu odpovídají i nároky kladené na jeho autory. V tomto ohledu může Česká televize rozumět tomu, že při práci na pořadu vznikají přirozeně také vypjaté situace. Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře. Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT,“ uvedla dnes mluvčí Blinková. Jménem České televize označila Marka Wollnera „za jednoho z nejlepších novinářů v zemi“. Ten se za dobu svého působení na Kavčích horách kromě Reportérů ČT, jejichž byl hlavní tváří, autorsky podílel také na cyklech Černé ovce či Bilance.

Podle Wollnera byla jeho možnost bránit se proti anonymním útokům minimální, kvůli mlčenlivosti, kterou podepsal. Agentuře ČTK dnes řekl, že mnohé výpovědi proti němu jsou vymyšlené, lživé a pomlouvačné a že je zjevné, že útoky proti němu by nikdy nepřestaly, dokud by v televizi zůstal. „Mnozí politici mohou slavit, svého cíle nemohli dosáhnout jinak, dosáhli toho tímto způsobem. Že za mnou stojí všichni mí pražští podřízení, je přitom předem bráno na lehkou váhu. Netvrdím, že jsem dokonalý, ale cítím pocit nespravedlnosti, protože ty, kteří dnes proti mně anonymně útočí, jsem vždy před útoky zvenčí bránil a nastavoval jim vlastní tvář. Chci už dopřát více klidu nejen sobě, ale především své rodině. V České televizi jsem strávil 23 let, byla to vesměs skvělá léta a skvělá zkušenost, za kterou jsem vděčný,“ uvedl odcházející reportér.

Komise, jejíž členové jsou vázáni mlčenlivostí a jejíž složení nebylo zveřejněné, v ČT dál prošetřuje podnět na nevhodné chování vůči podřízeným, který Wollner v reakci podal na zmíněnou Fridrichovou.