Margetroid pracuje pro institut Europeum

Mediální komunikaci Institutu pro evropskou politiku Europeum má nově na starosti mediální a komunikační agentura Margetroid Ivany Karhanové. Do agentury minulý měsíc nastoupil Milan Mostýn, který má obstarávat právě komunikační strategie Europea a jeho partnerství s institucemi. Cílem spolupráce je přinášet objektivní a vyvážené informace o fungování Evrospké unie a jejích institucí, komunikovat přínosy a dopady členství a diskutovat roli Česka v unii. Europeum chce s novou agenturou podporovat konstruktivní debatu o směrování EU a budoucnosti Česka v rámci ní.

Think-tank Europeum o sobě říká, že je neziskový a nepolitický, mezi jeho dárce nicméně patří také české ministerstvo zahraničí či sama Evropská unie. Institut v Česku působí bezmála dvacet let. Vydává nezávislé analýzy a výzkumy fungování EU a sleduje politickou situaci v členských zemích. Ročně publikuje téměř tři desítky analytických dokumentů. Europeum spoluorganizuje debaty, které probíhají v pražském Café Europa.