V Cannes se rozdávali Lvi v kategorii Film Craft, ale na české práce se nedostalo. VMLY&R neproměnila ani jednu ze tří svých nominací. Zůstává ale jedinou českou agenturou, která své práce dostala na shortlist a další šanci má v kategorii PR. Grand Prix z kategorie Film Craft mají agentury Final Cut a Droga5 za kampaň pro noviny The New York Times. V soutěži Young Lions bohužel české týmy nedosáhly na první tři pozice v kategoriích Print ani Marketers.

Mark BBDO bude CzechTourismu spravovat i sítě

Reklamní agentura Mark BBDO uspěla ve výběrovém řízení na propagaci České republiky jako turistické destinace. Tendr na veřejnou zakázku vypsala státní agentura CzechTourism. Předmětem plnění je tvorba a správa obsahu a vyhodnocování efektivity pro globální účty CzechTourism na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. Agentura na sítích pracuje s konceptem Like a Czech, který už navrhla v rámci vyhrané zakázky na hlavní komunikaci.

“Zastřešující kreativní koncept zohledňuje hlavní komunikační linku pro následující období, zároveň jsme ale ocenili detailní rozpad na jednotlivé sociální platformy a jejich specifika. Agentura dokázala navrhnout flexibilní systém kreativního obsahu s ohledem na naše komunikační priority: města jako brány do regionů, aktivní dovolená a lázeňství,” přibližuje Andrea Jirglová, ředitelka odboru strategie a marketingu CzechTourismu.

Agentura chce ctít specifika jednotlivých sítí. „Zatímco na Instagramu bude veškerý obsah zaměřen na vizuální atraktivitu inspirovanou lokálními příběhy, na Twitteru bude kladen důraz na práci s textem a objevování Česka skrz zajímavá česká slova v kontextu anglického textu. Mark BBDO zároveň dokázalo připravit i plně automatizovaný systém vyhodnocování, který nám umožní sledovat výkon obsahu na sociálních sítí online a v reálném čase,“ dodává Jirglová.