Marketing a komunikaci Economie bude řídit Šušáková

Kateřina Šušáková naposledy řídila komunikaci a marketing v Komerční bance.

Kateřina Šušáková

Kateřina Šušáková

Novou ředitelkou marketingu a komunikace mediálního domu Economia bude od ledna Kateřina Šušáková. Z nově zřízené pozice zastřeší marketingovou i korporátní komunikaci směrem ke všem cílovým skupinám čtenářů, zákazníků, partnerů mediálního domu, včetně komunikace interní.

„Na českém mediálním trhu se v posledních měsících znovu rýsují hranice jednotlivých disciplín a nově se rozhoduje o budoucím postavení klíčových hráčů. Economia chce z tohoto období vyjít úspěšně a k tomu potřebuje profesionálně komunikovat se všemi svými cílovými skupinami a stakeholdery. Věřím, že Kateřina je právě takovou profesionálkou, která náš tým posílí tím správným způsobem,“ prohlásila Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva Economie.

Absolventka oboru finance na Národohospodářské fakultě pražské VŠE Šušáková svou kariéru začínala v Československé televizi jako redaktorka. Poté působila několik let ve státní správě jako mluvčí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, po odchodu do soukromé sféry založila vlastní komunikační agenturu Czech P.R. Později přešla na korporátní stranu do sektoru finančních služeb. Pracovala jako ředitelka marketingu a komunikace a členka představenstva životní pojišťovny Credit Suisse Life & Pensions, poté přešla do Komerční banky, kde řídila postupně odbory strategického a operativního marketingu a komunikace, CSR a sponzoringu.