Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Marketing integrátora S&T řídí Zápotocká

Alice Zápotocká

Alice Zápotocká

Český systémový integrátor S&T ze stejnojmenné mezinárodní skupiny jmenoval Alici Zápotockou na pozici marketingové ředitelky. Ta přichází z konzultační společnosti Adastra, kde působila jako marketingová ředitelka. Dřív zodpovídala za marketingovou komunikaci s velkými a středními subjekty v Microsoftu, předtím 10 let působila u producenta podnikových aplikací SAP ČR. V nové funkci se má soustředit na komunikaci strategických rozvojových oblastí firmy. Hlavními tématy jsou bezpečnost, informační systémy pro průmysl a výrobu a řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby. V té S&T posílila loni díky akvizici českého poskytovatele těchto systémů PilsCom.